Polskie i unijnie sankcje – co warto wiedzieć?

Sankcje będące odpowiedzią na naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, mają na celu wywarcie presji na agresorów. Jakie podmioty mogą znaleźć się na listach sankcyjnych? Jakich towarów nie wolno dostarczać do Rosji i Białorusi? Jak wyglądają podstawy prawne tych działań? Te, jak i wiele innych zagadnień dotyczących obowiązujących sankcji wyjaśnia Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Unijne listy sankcyjne

Unia Europejska rozszerzyła pakiety sankcji sektorowych i podmiotowych wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Uzupełniła wcześniejsze restrykcje nałożone od 2014 roku, a będące odpowiedzią na aneksję Krymu oraz brak wdrożenia porozumień mińskich. Ich celem jest ograniczenie współpracy w obszarach wpływających na rozwój oraz finansowanie potencjału militarnego tych krajów.

unijne sankcje
źródło zdjęcia: freepik.com

Zastosowane środki ograniczające opierają się na ograniczeniach indywidualnych, gospodarczych oraz wizowych. Stosuje się je w formie m.in. zamrożenia środków finansowych oraz zasobów gospodarczych podmiotu objętego prawnymi ograniczeniami, a także zamrożenia wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz dywidend. Istnieje także zakaz udostępniania tym osobom lub podmiotom lub na ich rzecz jakichkolwiek środków finansowych czy zasobów gospodarczych. Zakazany jest także świadomy i umyślny udział w działaniach, których cel lub skutek stanowi ominięcie nałożonych sankcji. Dodatkowo, podmioty gospodarcze z listy wykluczone są z zamówień publicznych lub konkursów. Wobec konkretnych osób zastosowany jest wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium kraju członkowskiego jest niepożądany.

Kogo dotyczą sankcje?

Sankcje dotyczą konkretnych osób – wszystkich członków rządów i ich rodziny, a także wspierających agresję wojskową oligarchów, biznesmenów, propagandzistów, osoby szerzące dezinformację i osoby działające w głównych sektorach rosyjskiej gospodarki. Zastosowane środki ograniczające obowiązują również podmioty gospodarcze z listy, działające m.in. w obrębie sektora usług finansowych i dla przedsiębiorstw, energetyki, transportu lub zaawansowanych produktów technologicznych. Zakazy obowiązują również podmioty szerzące dezinformację – państwowe media i prokremlowskie źródła informacji.

Pamiętajmy, że temat nie kończy się na konkretnych jednostkach z listy. Obowiązek przestrzegania sankcji dotyczy osób znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej wraz z jej przestrzenią powietrzną, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niezależnie od miejsca ich pobytu oraz każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub prowadzącego działalność na terenie danego pastwa członkowskiego – wymienia Maciej Maroszyk.

Wyjątek od tych nakazów stanowią zasoby spełniające podstawowe potrzeby osób, przeciwko którym sankcje są̨ kierowane. Są to koszty pomocy prawnej oraz potrzeby humanitarne – transport środków medycznych, żywności czy surowców energetycznych.

Polskie przepisy sankcyjne

W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej Polska wobec osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną stosuje środki ograniczające. Stanowi ona rozszerzoną, uzupełnioną o dodatkowe osoby i podmioty gospodarcze wersję wykazu unijnego. Sankcje dotyczą jednostek, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają wojnę na Ukrainie i represje wobec społeczeństwa obywatelskiego. Decyzja o wpisie może ponadto dotyczyć tych, którzy bezpośrednio związani są z osobami lub podmiotami gospodarczymi znajdującymi się na liście. W szczególności ze względu na powiązania charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym.

Co ważne, ustanowiono również tymczasowy zarząd przymusowy nad firmami wpisanymi na krajową listę sankcyjną. Działania te mają służyć umożliwieniu zachowania ciągłości ich funkcjonowania. Mają doprowadzić do zbycia udziałów, które przez powiązania osobowe lub kapitałowe mogą być wykorzystywane do wspierania rosyjskiej agresji na Ukrainę lub naruszeń praw człowieka w Rosji i na Białorusi – mówi Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Co w przypadku braku przestrzegania sankcji? Ekspert TC Kancelarii Prawnej wyjaśnia, że polskie prawo przewiduje możliwość stosowania dotkliwych kar za naruszenia poszczególnych przepisów. Dzieje się tak w momencie, gdy osoby lub podmioty gospodarcze nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych, nie przekażą informacji wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych lub świadomie i celowo szukają rozwiązań omijających środki ograniczające określone w przepisach rozporządzeń unijnych. W tej sytuacji, podlegają oni karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł. Nakłada ją Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji – wyjaśnia Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Czytaj też >> Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Co jest zakazane, co jest dozwolone?

Sankcje sektorowe obejmują przede wszystkim:

  • zakaz wywozu z Unii Europejskiej do Rosji określonych towarów,
  • ograniczenie dostępu do kluczowych technologii podwójnego zastosowania, czyli wykorzystywanych w celach cywilnych, jak i wojskowych.

Z kolei środki ograniczające nałożone na Białoruś dotyczą głównie zakazu eksportu do UE najbardziej dochodowych grup towarowych.

– Obowiązujące obecnie na terenie Unii Europejskiej regulacje prawne doprowadziły m.in. do zakończenia importu z Rosji węgla, gazu, szeregu wyrobów z żeliwa i stali, złota i biżuterii, produktów chemicznych i mineralnych, nawozów, wyrobów z drewna, wyrobów maszynowych oraz produktów budowlanych. Jednocześnie zakazano eksportu towarów i technologii podwójnego zastosowania, które mogłyby wzmacniać potencjał militarny i technologiczny Rosji oraz Białorusi. W grupie towarów objętych embargiem znalazło się również wyposażenie morskie, urządzenia i technologie dla sektora energetycznego (w szczególności dla wydobycia i rafinacji ropy naftowej), samoloty, statki kosmiczne i ich części, a nawet towary luksusowe – wymienia ekspert z TC Kancelarii Prawnej.

Co więcej, wprowadzono również ograniczenia i zakazy w zakresie inwestowania w rosyjski sektor energetyczny i wydobywczy oraz świadczenia szeregu usług dla podmiotów rosyjskich. M.in.: eksportu, sprzedaży, dostaw i przekazywania do Rosji wszelkich samolotów i innych statków powietrznych oraz ich części i wyposażenia czy dokonywania wszelkich napraw i konserwacji oraz świadczenia usług finansowych w związku z nimi. Zablokowano także rosyjskie rezerwy walutowe w UE. Największe rosyjskie banki wykluczono z systemu SWIFT, czyli dominującego w świecie systemu rozliczeń międzynarodowych.

Wyjątki, w stosunku do których nie ma zastosowanego zakazu, stanowią niektóre grupy towarowe. Są to:

  • zwierzęta żywe,
  • produkty młynarskie, mleczarskie i spożywcze, m.in. mięso, podroby, ryby, skorupiaki, warzywa, tłuszcze, wyroby cukiernicze niezawierające kakao,
  • przetwory spożywcze,
  • napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
  • tytoń,
  • olejki eteryczne,
  • syropy,
  • płyny do mycia ciała.

Nieobjęte zakazem są także produkty meblarskie, szkło, wyroby ceramiczne, środki transportu lądowego (inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria), a nawet reaktory jądrowe, kotły, sprzęt i urządzenia mechaniczne.

Sankcje i ich skuteczność

Czy nałożone środki ograniczające mają wpływ na te kraje? Jak wskazuje Maciej Maroszyk, z jednej strony są one bardzo mocno odczuwalne dla Rosjan. Według wielu głosów ekonomistów – kraj ten popada w zapaść gospodarczą. Z drugiej strony jednak część zwykłych Rosjan twierdzi, że do życia nie potrzebują zachodnich dóbr.

Nałożone sankcje oczywiście uderzają w rosyjską gospodarkę – wszystkie jej największe sektory są zablokowane, import jest droższy, a eksport upada. Jednak Rosja i tak opiera się na swoich złożach surowcowych. Stąd tak naprawdę zupełne odcięcie się od ich ropy i gazu – co uczyniła Polska – może faktycznie podnieść faktyczną, prawdziwą wartość tych sankcji. Niestety na wyniki musimy poczekać – podsumowuje Maciej Maroszyk z TC Kancelarii Prawnej.

Ważne informacje dla polskich przedsiębiorców

A jak obecna sytuacja wiąże się z polskimi przedsiębiorcami? W świetle obowiązujących sankcji, muszą oni weryfikować powiązania swoich kontrahentów z podmiotami gospodarczymi z Rosji czy Białorusi. I to nawet, jeśli dana firma bezpośrednio nie współpracuje z jednostkami z listy. Choć stanowi to obowiązek prawny, jak wskazuje ekspert TC Kancelarii Prawnej, ponad połowa polskich przedsiębiorców nie wykonała w tym kierunku żadnych działań. Przez to zagrożeni są oni wpisaniem na listę sankcyjną.

Prócz widma nałożenia środków ograniczających, polskim przedsiębiorstwom dało się we znaki także samo zamknięcie wielu łańcuchów dostaw. Trudne są też zmiany w dotychczasowych kierunkach działalności. Czy istnieją rozwiązania przeciwdziałania negatywnym następstwom wprowadzonych obostrzeń?

– Sposobem na to jest uzyskanie zezwolenia lub zwolnienia od odpowiednich organów publicznych na wykonanie określonej czynności na podstawie unijnych aktów prawnych – mówi ekspert TC Kancelarii Prawnej i dodaje:- W tym celu przeprowadzana jest bardzo szczegółowa i rygorystyczna weryfikacja stosunków prawnych oraz powiązań danego przedsiębiorcy z podmiotem gospodarczym, który został objęty środkami ograniczającymi. To pomoże ustalić, czy istnieje możliwość złagodzenia skutków sankcji odczuwalnych przez poszkodowaną firmę.

TOP Automazioni. Ponad 40 lat historii

Historia TOP Automazioni, jaką znamy dzisiaj, jest całkiem świeża. Nie jesteśmy najstarszą włoską firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji automatycznych podajników prętów. Jednak jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy wyjątkowi na świecie dzięki innowacy...

program-targow-modernlog-2023-fot-1
Partner kategorii:

Targi MODERNLOG startują za kilka dni – poznaj program

Już za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG. Na 4 dni (30.05-2.06) pawilon nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich stanie się centrum nowoczesnej logistyki, gdzie spotkają się liderzy branży, przedstawiciele producentó...

STAL_5-6_23_Dawid_Pasieka_OBROBKA_SKRAWANIEM_POLFABRYKAT_Z_ZELIWA_SZAREGO_iStock-1394970339
Partner kategorii:

Opracowanie procesu technologicznego obróbki skrawaniem na przykładzie półfabrykatu z żeliwa szarego

Z artykułu dowiesz się: jak wyglądały poszczególne etapy procesu technologicznego obróbki przedniej pokrywy pompy hydraulicznej,jakich programów użyto do wykonania m...

STAL_5-6_23_Stanislaw_Kut_ANALIZA_OBCIAZEN_ZAGINARKI_iStock-1385999419
Partner kategorii:

Analiza obciążeń narzędzi gnących na przykładzie narzędzia zaginarki

Z artykułu dowiesz się: jakie są korzyści wynikające z modelowania MES w kontekście badań narzędzi gnących,gdzie występują największe przemieszczenia na narzędziu,ja...

STAL_5-6_23_OPROGRAMOWANIE_DOSTOSOWANE_DO_POTRZEB_FOT_1
Partner kategorii:

Symbioza kluczem do rozwoju. O oprogramowaniu dostosowanym do potrzeb

Oprogramowanie to element produkcji, który musi być ściśle dopasowany do wymogów konkretnego zakładu produkcyjnego. Co więcej – niezbędna jest jego ścisła integracja z maszyną. W rozmowie z przedstawicielami firmy CALMTEC pytamy o kluczowe elementy, które zadecydowały o rozwoj...

Partner kategorii:

Analiza zastosowania sztucznej inteligencji w produkcji spawalniczej – cz. II

Z artykułu dowiesz się: jak zastosowanie sztucznej inteligencji wpływa na zwiększenie wydajności produkcji przemysłowej,w jaki sposób algorytmy i u...

program-targow-modernlog-2023-fot-1
Partner kategorii:

Targi MODERNLOG startują za kilka dni – poznaj program

Już za kilka dni rozpocznie się kolejna edycja Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG. Na 4 dni (30.05-2.06) pawilon nr 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich stanie się centrum nowoczesnej logistyki, gdzie spotkają się liderzy branży, przedstawiciele producentó...

grape-town-hotel-zielona-gora-24-maja-2023-konferencja-axon-media
Partner kategorii:

Tajniki efektywnego zarządzania działem UR w firmach produkcyjnych

Już 24 maja w zielonogórskim Grape Town Hotel będzie mieć miejsce Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”. Wydarzenie skierowane będzie do specjalistów, których zadaniem jest zarządzanie działami utrzymania ruchu. Spotkanie odbędzie s...

farby-antykorozyjne-i-cynkowanie-zabezpieczenia-konstrukcji-istock
Partner kategorii:

Rozwiązania antykorozyjne jako zabezpieczenia konstrukcji

W obecnej zurbanizowanej przestrzeni skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne to jeden z priorytetów dla wielu branż przemysłu i budownictwa.

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.