Jak wygląda zrównoważona fabryka przyszłości?

Świat stanął przed koniecznością podjęcia zdecydowanych działań w kierunku zielonej transformacji. Jednak aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku, kluczowe jest przekształcenie całego sektora produkcyjnego, co spowoduje znaczące przemiany w funkcjonowaniu i organizacji fabryk. Odpowiadając na te zmiany, Arup, międzynarodowa firma zajmująca się zrównoważoną inżynierią, opracowała koncepcję przyjaznego dla otoczenia zakładu, dostosowanego do zmian klimatycznych. Jak wygląda zielona fabryka przyszłości?

Postępujące na całym świecie zmiany klimatyczne przypominają, że nadszedł czas na zdecydowane działanie. Zgodnie z celami Unii Europejskiej emisje muszą zostać ograniczone o co najmniej 55 proc. do 2030 r., a zwiększona świadomość ekologiczna konsumentów jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę dla firm. W związku z tym dzisiejsza koncepcja zielonej fabryki musi zakładać dużo więcej niż tylko skupienie się na redukcji odpadów i optymalizacji produkcji. Aby sprostać wymaganiom prawnym, gospodarczym, konsumenckim i ekologicznym, liderzy branży muszą jak najszybciej osiągnąć zerową emisyjność i wdrażać zasady gospodarki cyrkularnej. To podejście zmieni fabryki w obszarze projektowania, łańcuchów dostaw oraz produkcji.

Fabryka na miarę XXI wieku

Nowoczesna zielona fabryka powinna funkcjonować mając na uwadze wpływ na środowisko i cały cykl życia materiałów, z których została zbudowana. Kluczowa jest dekarbonizacja. Eliminowanie emisji CO2 powinno zostać uwzględnione zarówno w procesie projektowania, budowy, jak i eksploatacji zakładu. Konieczne jest zadbanie o charakterystykę energetyczną budynków. W tym obszarze specjaliści już teraz mogą znacznie zredukować zużycie zasobów, pomóc w osiągnięciu zerowego lub nawet dodatniego bilansu energetycznego oraz ograniczyć zużycie wody i generowanie odpadów.

Zielona fabryka powinna mieć też na względzie środowisko naturalne w jej otoczeniu, m.in. chroniąc dziką przyrodę i rozwijając ekologiczny transport. Zrównoważone działania wiążą się również z zaangażowaniem w funkcjonowanie i dobrostan lokalnej społeczności. Organizacje coraz częściej stawiają pracowników i lokalną społeczność w centrum uwagi, tworząc odpowiednie środowisko do pracy, odpoczynku i spędzania czasu z rodziną. Sam budynek powinien być tak zaprojektowany, aby „troszczyć się” o zdrowie pracujących w nim ludzi. Możliwe jest zastosowanie czujników jakości powietrza wewnętrznego t.j. czujniki CO2, czujniki cząstek stałych (PM2,5 oraz PM10), także czujników lotnych związków organicznych. Ponadto można monitorować poziom oświetlenia i temperatury.

Zrównoważony łańcuch dostaw i proces produkcji

– Tworzenie zielonej fabryki wykracza daleko poza sferę samego zakładu. Obiekty produkcyjne już dziś mogą funkcjonować w zrównoważony sposób, wywierając pozytywny wpływ na lokalną społeczność i środowisko. Dzięki temu zakład przemysłowy od początku może stać się integralną częścią otoczenia z poszanowaniem jej tkanki – mówi Bernadetta Badura, Industry Leader w Arup.

Zielona fabryka to także zrównoważony łańcuch dostaw i proces produkcji. Odpowiednio zaprojektowane zwiększają elastyczność oraz ograniczają wpływ na środowisko. W obliczu rosnącego nacisku na bezpieczeństwo dostaw, odporna i elastyczna logistyka jest szczególnie istotna. W nowoczesnej zielonej fabryce stosuje się również najnowsze technologie. Zbieranie odpowiednich danych i rozwiązania cyfrowe umożliwiają podejmowanie bardziej zrównoważonych i efektywnych decyzji. Posiadanie informacji dotyczących wydajności w czasie rzeczywistym oraz prognoz znacznie ułatwia proces zarządzania. Już teraz możliwe jest badanie wpływu ryzyka klimatycznego czy analiza cyfrowego bliźniaka budynku, dzięki któremu można zasymulować tysiące różnych scenariuszy.

Najbardziej zrównoważony zakład w Europie

Przykładem zielonej fabryki jest zaprojektowany przez inżynierów Arup, najbardziej zrównoważony w Europie zakład PepsiCo pod Środą Śląską. Podczas jego budowy postawiono na konstrukcję przy użyciu materiałów o możliwie najniższym śladzie węglowym. Obiekt generuje czystą energię z paneli fotowoltaicznych. Znajduje się w nim stworzony zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej system odzyskiwania skrobi z wody poprocesowej oraz system gospodarki wodnej, wykorzystujący wielokrotnie wodę wodociągową, a także uzdatnioną deszczową. Zmniejszono również emisje z transportu, dzięki opracowaniu precyzyjnego harmonogramu dostaw. Surowiec do produkcji jest pozyskiwany z najbliższej okolicy – od rolników z regionu Dolnego Śląska. Z myślą o pracownikach na terenie zakładu przewidziano siłownię i miejsca relaksu, planuje się opracowanie programu wydarzeń integracyjnych oraz utworzenie na terenie gminy nowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a także usprawnienie transportu publicznego.  

– Fabryka PepsiCo pod Środą Śląską jest idealnym przykładem tego, jak zakład produkcyjny może funkcjonować w sposób bardziej przyjazny środowisku. Nasi eksperci w ścisłej współpracy z Klientem wykorzystali w projekcie najnowocześniejsze zielone technologie i w maksymalny sposób wdrożyli zasady zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu obiekt zdecydowanie wyróżnia się wśród wszystkich fabryk PepsiCo w Europie – mówi Bernadetta Badura, Industry Leader w Arup.

Fabryki funkcjonujące w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem są kluczowym elementem w procesie zielonej transformacji. Przekształcenie zakładów pozytywnie wpłynie na środowisko, społeczeństwo i efektywność produkcji. Ze względu na regulacje prawne i postępujące zmiany klimatyczne w najbliższych latach możemy spodziewać się powstania większej ilości ekologicznych obiektów przemysłowych.

Źródło: Arup

Przeczytaj również: Wzrost popytu na samochody elektryczne szansą dla rynku nieruchomości

Galeria

inwestycje na robotyzację

Inwestycje w robotyzację wciąż niedostateczne

Do 2025 roku prawie połowa polskich firm planuje wdrożenie nowych technologii. Dużych przedsiębiorców interesuje zwłaszcza inwestycja w robotyzację i mają na to zaplanowane budżety. Mniejsze firmy również skorzystałyby na automatyzacji procesów, ale brakuje im instrumentów w...

Partner kategorii:

Megatrendy w produkcji stali na najbliższe lata

Ostatnie lata to prawdziwa rewolucja w przemyśle. W jakim stanie znajduje się obecnie polskie hutnictwo? Jakie są perspektywy produkcji stali? Na te pytania odpowiada dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. Politechniki Śląskiej.

polska-branza-elementow-zlacznych

Polska branża elementów złącznych. Wyzwania w 2024 roku

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i ewolucją wymagań rynkowych, branża przemysłowa, zwłaszcza segment elementów złącznych, stoi przed szeregiem wyzwań. Polska, będąca jednym z kluczowych graczy na rynku europejskim  w dziedzinie produkc...

STAL_1-2_24_Zbigniew_Brytan_DRUK_3D_WIZJA_PROJEKTU_SYNAM_iStock-1778608288
Partner kategorii:

Rozwój materiałów i procesów w druku 3D: wizja projektu SynAM pod kierownictwem Politechniki Śląskiej

Z artykułu dowiesz się: jakie możliwości daje technologia wytwarzania addytywnego;jakie problemy pozostają do rozwiązania w związku z rozwojem tej dziedziny;na czym polega projekt SynAM.

telematyka-w-transporcie-korzysta-z-niej-4-na-10-polskich-firm

4 na 10 polskich firm korzysta z telematyki w transporcie

Według międzynarodowej organizacji, zajmującej się bezpieczeństwem dostaw w branży zaawansowanych technologii, w pierwszym półroczu 2023 roku odnotowano w 67 krajach w rejonie EMEA blisko 50 tys. przestępstw dokonanych na przewożony towar. W Europie najwięcej takich sytuacji m...

Partner kategorii:

Mazak Emo Encore – wyjątkowe dni otwarte w Pradze

W dniach 31 stycznia – 1 lutego w Pradze odbyły się dni otwarte Mazak Emo Encore. Goście mieli okazję nie tylko wysłuchać prelekcji poświęconych najważniejszym technologicznym dokonaniom firmy, ale także zobaczyć na żywo działan...

Wybrane maszyny i urządzenia stosowane w procesach gięcia

W niniejszym artykule dokonano przeglądu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach gięcia rur, profili, drutu oraz sprężyn. Przedstawiono charakterystykę giętarek wybranych producentów dostępnych na rynku polskim. Urządzenia podzielono na: giętarki trzpieniowe, giętarki b...

Metody łamania wiórów w obróbce skrawaniem cz. I

Z artykułu dowiesz się: jak klasyfikowane są wióry;jak powinien wyglądać cykl łamania wiórów;co wpływa na sposób łamania. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów wytwarz...

metawersum w fabryce przemysłowej

Inteligentne fabryki kluczowym trendem dla ponad 80 proc. przedstawicieli sektora przemysłowego

Zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych pozwala obniżyć koszty produkcji nawet o jedną trzecią! Po latach funkcjonowania w niestabilnej rzeczywistości geopolitycznej i gospodarczej, przedstawiciele sektora przemysłowego z...

dach-hali-stalowej-rodzaje-wady-i-zalety-zastosowania-fot-2

Konstrukcja dachu hali stalowej

Dach w każdym budynku, niezależnie od jego rozmiarów jest niebywale istotnym elementem, który wraz ze ścianami tworzy wygrodzenie kubatury wewnętrznej obiektu chroniąc ją przed zewnętrznymi zjawiskami atmosferycznymi. Dach, jak...

seminarium obróbki laserowej

Analiza możliwości cięcia laserowego 3D za pomocą lasera gazowego CO2

Z artykułu dowiesz się: czym jest obróbka 3D i cięcie 3D;jakie elementy wpływają na innowacyjność procesu cięcia;o badaniach nad wykorzystaniem laserów gazowych CO2. Czy m...

Partner kategorii:

Kontrola głębokości wtopienia w czasie rzeczywistym w procesie spawania laserowego z wykorzystaniem interferometrycznego pomiaru odległości − cz. II

Z artykułu dowiesz się: jak były wykonywane badania poprawności pomiaru głębokości wtopienia laserowego;z jakich urządzeń skorzystano podczas pomiarów;jakie uzyskano wyniki pomiarowe.

jednodniowa-konferencja-axon-media-z-obszaru-ur-w-legnicy
Partner kategorii:

Spotkanie branżowe z obszaru UR w Polsce – Konferencja Techniczna w Legnicy

Już 5 marca 2024 roku w legnickim hotelu Qubus odbędzie się wydarzenie skierowane do przedstawicieli działów UR - „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”. To dobra okazja, by zapoznać się z nowinkami z branży, wysłuchać specjalistów i podnieść kompetencje, ...

logo-na-elewacji-zmora-kierownika-budowy-i-gw-fot-3

Logo na elewacji – zmora Kierownika Budowy i GW

W branży budowlanej, zwłaszcza w przypadku budynków przemysłowych, takich jak hale i obiekty wielkopowierzchniowe oznakowania są tak samo istotne jak pozostałe elementy wyposażenia. Jednak, gdy nadchodzi moment umieszczenia logo na ...

czyszczenie laserowe
Partner kategorii:

Bezpieczeństwo pracy z laserami czyszczącymi

Na czym polega technologia czyszczenia laserowego i jakie są jej zalety? Co wyróżnia lasery czyszczące spośród innych technologii? Uniwersalność procesu czyszczenia laserowego sprawia, że może być z powodzeniem stosowan...

sektor-nieruchomosci-handlowych-a-biura-parki-handlowe-atrakcyjniejsze

Parki handlowe atrakcyjniejszymi aktywami niż biurowce

Parki handlowe i obiekty typu convenience umocniły w minionym roku swoją pozycję na rynku transakcji inwestycyjnych w Polsce. W 2024 roku sektor nieruchomości handlowych nadal będzie przyciągał inwestorów tego typu aktywami, które uważane są za jedną z najbezpieczniejszych opc...

Relacje

Katalog produktów

Sklep

STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/23

STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/23

Zamów
Nowoczesne Hale 1/2024

Nowoczesne Hale 1/2024

Zamów
Utrzymanie Ruchu 1/2023

Utrzymanie Ruchu 1/2023

Zamów
Fastener 1/2023

Fastener 1/2023

Zamów
Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Zamów
Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Zamów
Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Zamów
Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Zamów
Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Zamów
Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Zamów
Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Zamów
Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Zamów
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.