Badanie potencjału skrawnego wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego na przykładzie cięcia granitu

Technologia wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego stosowana do kształtowania geometrycznie złożonych przedmiotów 2D a także 3D [2], spełniająca również wysokie wymagania dotyczące cech topografii przecinanych powierzchni [1, 3, 5], znajduje w obecnych warunkach ekonomicznych efektywne zastosowanie przy cięciu nowych i  tradycyjnych materiałów zarówno metalowych, jak również niemetalowych. Duża rozmaitość przecinanych materiałów to także problem odpowiedniej oceny i doboru wskaźników jakości technologicznej elementu po obróbce [11], jak również zagadnienie estymacji wskaźników jakości podczas cięcia. Podstawowymi procesami odpowiedzialnymi za kształtowanie szczeliny cięcia dla materiałów twardych są:

  • mikroskrawanie ziaren ściernych rozpędzanych energią kinetyczną strumienia wody,
  • proces erozji mechanicznej materiału pod wpływem poślizgu ziaren ściernych,
  • roztwarzanie materiału typu efektu Rebindera pod wpływem lokalnie wysokiego ciśnienia strumienia wody działającego na materiał.

Tego rodzaju mechanizm usuwania materiału podczas cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wody skłania do wykorzystania dotychczasowej terminologii wypracowanej na gruncie teorii obróbki ściernej do opisu relacji pomiędzy zmiennymi decyzyjnymi a także badanymi wskaźnikami niekonwencjonalnego procesu.

Badanie potencjału skrawnego

Potencjał skrawny i zdolność skrawna

Podstawowymi pojęciami mającymi związek z jakością jak również wydajnością cięcia wysokociśnieniowym strumieniem czystej wody i wysokociśnieniowym strumieniem wodno-ściernym są pojęcia potencjału skrawnego i zdolności skrawnej. Pojęcia te zostały wypracowane na gruncie teorii obróbki ściernej głównie do oceny właściwości skrawnych narzędzi ściernych [6, 10]. Zatem, podobnie jak w przypadku obróbki ściernej, przez potencjał skrawny wysokociś­nieniowego strumienia wodno-ściernego należy rozumieć zdolność do rozdzielania materiału w danych warunkach z maksymalną wydajnością powierzchniową Qp, przy czym wydajność ta jest uzależniona od: przecinanego materiału, kształtu przedmiotu, orientacji przecinanego przedmiotu względem strumienia wodno-ściernego (rys. 1),
a także od parametrów [4, 8]:

  • hydraulicznych, takich jak: ciśnienie strumienia wody – p, natężenia przepływu wody – qw,
  • związanych ze ścierniwem, takich jak: rodzaj materiału ściernego, wielkość ziarna ściernego #, stanu ścierniwa (zbioru cech mechaniczno-fizycznych i stereometrycznych ziarna), natężenia masowego przepływu ścierniwa – q,
  • konstrukcyjnych układu mieszającego, czyli: średnicy dyszy mieszającej – d, długości dyszy mieszającej – L, średnicy dyszy wodnej – dw, wielkości komory mieszającej i stopnia jej zużycia.

Wyznaczanie potencjału skrawnego

Wydajność powierzchniową cięcia strumieniem wodno-ściernym można zdefiniować jako:

Qp = h • vf, (1)

gdzie:
– h – głębokość cięcia (m),
– vf – posuw głowicy tnącej (m/s).

W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania potencjału skrawnego wysokociś­nieniowego strumienia wodno-ściernego a także wyniki badań na przykładzie granitu.

Badanie potencjału skrawnego
Tab. 1. Wielkości rzeczywistych zmiennych decyzyjnych poszczególnych układów planu badań oraz wyniki pomiarów maksymalnej głębokości cięcia Hmax oraz maksymalnej wydajności powierzchniowej Qp przy cięciu granitu

Wymagania normatywne w zakresie cyfrowych bliźniaków w kontekście Przemysłu 4.0

W ostatnim czasie koncepcja cyfrowego bliźniaka wzbudziła duże zainteresowanie badawcze, szczególnie w obszarze produkcji. Czy warto ją wprowadzać i jak to dobrze zrobić? Cyfrowy bliźniak jest jednym z elementów cyfrowe...

wolumen-transakcji-w-2022-roku
Partner kategorii:

Rynek magazynowy dąży do stabilizacji

Drugi najlepszy wynik po stronie popytu i rekord pod względem nowej podaży – tak w skrócie przedstawiała się sytuacja na rynku magazynowym w Polsce w 2022 roku. Jak wynika z najnowszego raportu międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield, kolejne miesiące staną j...

inspire-wycinarka-laserowa-o-mocy-30-kw-na-targach-stom
Partner kategorii:

Polska premiera 30 kW wycinarki laserowej na targach STOM-LASER w Kielcach

Eagle Lasers z dumą zapowiada polską premierę wycinarki laserowej iNspire o mocy 30 kW. Światowa premiera, która miała miejsce podczas targów BlechExpo w Stuttgarcie, odbiła się szerokim echem w mediach. Tymczasem jej polska odsłona...

Partner kategorii:

Znaczący wzrost ataków cyberprzestępców z użyciem aplikacji chmurowych w porównaniu do roku ubiegłego

Firma Netskope opracowała raport, z którego wynika, że nastąpił znaczący wzrost ataków cyberprzestępców w ciągu ostatniego półrocza w porównaniu do roku ubiegłego.  Amerykańska firma lider na rynku cyberbezpieczństwa, która niedawno otworzyła data center w Warszawie opracowa...

STAL_1-2_23_Tomasz_Wrobel_STALIWO_STOPOWE_WYSOKOMANGANOWE_RYS_7
Partner kategorii:

Staliwo stopowe wysokomanganowe w zastosowaniach na odlewane elementy infrastruktury kolejowej

W publikacji przedstawiono charakterystykę staliwa stopowego wysokomanganowego, potocznie określanego mianem staliwa Hadfielda. Staliwa z tej grupy w warunkach wzrostu ciśnienia lub obciążenia, np. w wyniku uderzenia, wykazują dużą skłonność do tzw. umocnienia zg...

cyfrowa-transformacja-rozwiazania-dla-inteligentnej-produkcji-fot-2
Partner kategorii:

Kompleksowe rozwiązania dla inteligentnej produkcji

Przemysł jest obecnie pod ogromną presją i koniecznością zmian. Jak przejść od zarządzania kryzysowego do długoterminowej transformacji w zakresie oszczędzania energii, efektywności i zrównoważonego rozwoju i jak przyspieszyć rozbudowę pilnie potrzebnej infrastruktury? Jak prz...

ppg-steelguard-951-zabezpieczenie-ogniochronne-w-pozarach
Partner kategorii:

PPG STEELGUARD® 951

PPG STEELGUARD® 951 to zabezpieczenie ogniochronne w pożarach celulozowych do 3 godzin z nową elastyczną epoksydową powłoką pęczniejącą. Stal konstrukcyjna odgrywa kluczową rolę we współczesnej architekturze. Zapewnienie odpowiednieg...

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.