Rozbudowa hali – jak ją sprawnie przeprowadzić?

Hale stalowe bardzo często pełnią funkcje obiektów produkcyjno-magazynowych. Jest to związane z łatwością ich kształtowania, szybkością montażu i efektywnością wykorzystania materiału dla tego typu obiektów. Inwestor wraz z rozwojem swojej inwestycji często decyduje się na zakup nowych maszyn i urządzeń lub rozszerzenie linii produkcyjnych zwiększających wydajność zakładu. Wszystko to ma na celu usprawnienie i unowocześnienie obiektu. W tym celu należy przeprowadzić rozbudowę.

Z definicji „rozbudowa” to rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. Dawniej tego typu przedsięwzięcie wiązało się z podjęciem decyzji o wyłączeniu obiektu z eksploatacji. Obecnie wraz z rozwojem wiedzy technicznej, programów komputerowych, zaawansowaniem maszyn i urządzeń budowlanych podnoszących jakość i bezpieczeństwo pracy, rozbudowy wykonuje się bez przerywania procesów produkcyjnych lub z częściowym ich wyłączeniem.

Rozbudowa hal stalowych – o czym należy pamiętać?

Najczęściej rozbudowywanie hali polega na zwiększaniu jej długości, rzadziej dotyczy to szerokości. Poniżej omówiono kilka głównych aspektów, na które należy zwrócić uwagę rozważając rozbudowę hali.

Rozbudowa hali stalowej może być przewidziana już na etapie projektowania. Jest to najbardziej dogodny scenariusz. Umożliwia to wprowadzenie przemyślanych wcześniej rozwiązań, które w przyszłości pozwolą w prosty sposób przeprowadzić zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu. Dlatego też dobrą praktyką wśród projektantów jest projektowanie stężeń dachowych oraz ściennych w przedskrajnych, a  nie skrajnych polach. Umieszczenie tych elementów między drugą a trzecią ramą licząc od początku i końca hali, sprawia, że późniejsza rozbudowa hali nie ma wpływu na układ stężeń i nie wymaga przerabiania konstrukcji w czasie trwania montażu. Kolejnym rozwiązaniem stosowanym w perspektywie przyszłego rozbudowywania hali jest wykonanie skrajnych ram z tych samych profili co ramy wewnętrzne. Przed rozbudową są one mniej obciążone i mogą sprawiać wrażenie elementów nieefektywnie wykorzystanych, ale w momencie rozbudowy rama skrajna staje się ramą wewnętrzną, a jej wytężenie znacząco rośnie.

Brak planu rozbudowy na etapie projektowym

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy rozbudowa hali nie była przewidziana w czasie prac projektowych. Zwiększenie długości hali stalowej lub żelbetowej najczęściej wykonuje się przez dostawienie kolejnych ram o czym już wspomniano wcześniej. Nie stanowi to większego problemu wykonawczego, ale należy pamiętać, że w takiej sytuacji rama ściany szczytowej staje się ramą wewnętrzną i przejmuje obciążenie z większej powierzchni dachu. Trzeba to uwzględnić w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych.

Niekiedy konieczne staje się zdwojenie ramy szczytowej poprzez dostawienie nowej ramy szczytowej nowej hali, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej ramy szczytowej co wiąże się zazwyczaj z koniecznością wykonania poszerzenia fundamentów. Rozbudowa hali magazynowej częściej jest realizowana przez zwiększenie jej szerokości. Wykonuje się to przez dobudowanie jednej lub kilku sąsiadujących naw, w zależności od potrzeb inwestora. Jeżeli istniejące słupy mają odpowiedni zapas nośności to mogą być one wykorzystane jako oparcie projektowanych rygli. W takiej sytuacji należy pamiętać, że stają się one słupami wewnętrznymi i tym samym muszą przejąć większe oddziaływania.

Rozbudowa hali a warunki pożarowe

Sprawą oczywistą jest, że rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej zwiększa jej powierzchnię użytkową. Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem tego parametru zmianie może ulec strefa pożarowa obiektu. Hale produkcyjne i hale magazynowe zakwalifikowane są do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe) w ujęciu warunków pożarowych.  Jako podstawę klasyfikacji w tej kategorii przyjęto gęstość obciążenia ogniowego Q mierzonego w MJ/m2 i jest ona związana z ilością materiałów, znajdujących się w hali, które mogą ulec zapłonowi. Zatem hala o większej powierzchni będzie przeznaczona do składowania większej ilości takich materiałów, urządzeń czy wyposażenia. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych pod warunkiem:

  • ochrony strefy stałymi samoczynnymi, wodnymi urządzeniami gaśniczymi,
  • zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających,
  • gdy budynek nie zawiera pomieszczeń zagrożonych wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia.

Alternatywnie najczęstszym zabiegiem, który ma na celu pozostawienie pierwotnego podziału stref pożarowych jest wykonanie ściany oddzielenia pożarowego. Jest to ściana o konstrukcji murowej wzmocniona żelbetowymi, monolitycznymi wieńcami oraz trzpieniami. Należy pamiętać, że taka ściana musi spełniać warunki nośności, izolacyjności oraz szczelności w odniesieniu do warunków pożarowych (REI). W ten sposób całkowitą powierzchnię hali dzielimy na mniejsze strefy, które spełniają wymogi rozporządzenia.

Plan rozbudowy hali

Dobrze zaplanowana rozbudowa hali magazynowej lub produkcyjnej przyniesie wymierne korzyści zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Dla obu uczestników tego przedsięwzięcia istotny jest czas realizacji. Z punktu widzenia inwestora najważniejszym czynnikiem jest to, aby produkcja zakładu odbywała się bez przerw spowodowanych rozbudową. Jeśli są one nieuniknione to sprawą oczywistą jest aby były one możliwie krótkie.

Należy pamiętać, że tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Warto zatem pomyśleć o tym wcześniej, ponieważ czas oczekiwania na taki dokument wynosi kilka tygodni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystępuje się do prac na budowie. Należy geodezyjnie wyznaczyć osie konstrukcyjne, a następnie przejść do prac ziemnych, czyli wykonania wykopów, zbrojenia oraz betonowania stóp lub ław fundamentowych. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu można przejść do montażu konstrukcji stalowej dodatkowej ramy lub nawy. Zwieńczeniem prac jest wykonanie obudowy wraz z niezbędnymi obróbkami drzwi i okien.

Z punktu widzenia wykonawcy rozbudowa istniejącej hali różni się od budowy nowo projektowanego obiektu. Bliskość istniejących budynków w znacznym stopniu utrudnia prace ziemne oraz sam montaż konstrukcji. Bardzo ważne jest stworzenie harmonogramu powiązanego czasowo z pracą rozbudowywanego obiektu. Zapewni to sprawne i bezpieczne prowadzenie prac. To właśnie bezpieczeństwo załogi oraz sprzętu i maszyn jest najważniejszym czynnikiem zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy.

Źródło: Commercecon

Przeczytaj również: Wpływ otworów technologicznych na nośność belek żelbetowych

Galeria

inwestycje na robotyzację

Inwestycje w robotyzację wciąż niedostateczne

Do 2025 roku prawie połowa polskich firm planuje wdrożenie nowych technologii. Dużych przedsiębiorców interesuje zwłaszcza inwestycja w robotyzację i mają na to zaplanowane budżety. Mniejsze firmy również skorzystałyby na automatyzacji procesów, ale brakuje im instrumentów w...

Partner kategorii:

Megatrendy w produkcji stali na najbliższe lata

Ostatnie lata to prawdziwa rewolucja w przemyśle. W jakim stanie znajduje się obecnie polskie hutnictwo? Jakie są perspektywy produkcji stali? Na te pytania odpowiada dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. Politechniki Śląskiej.

polska-branza-elementow-zlacznych

Polska branża elementów złącznych. Wyzwania w 2024 roku

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i ewolucją wymagań rynkowych, branża przemysłowa, zwłaszcza segment elementów złącznych, stoi przed szeregiem wyzwań. Polska, będąca jednym z kluczowych graczy na rynku europejskim  w dziedzinie produkc...

STAL_1-2_24_Zbigniew_Brytan_DRUK_3D_WIZJA_PROJEKTU_SYNAM_iStock-1778608288
Partner kategorii:

Rozwój materiałów i procesów w druku 3D: wizja projektu SynAM pod kierownictwem Politechniki Śląskiej

Z artykułu dowiesz się: jakie możliwości daje technologia wytwarzania addytywnego;jakie problemy pozostają do rozwiązania w związku z rozwojem tej dziedziny;na czym polega projekt SynAM.

telematyka-w-transporcie-korzysta-z-niej-4-na-10-polskich-firm

4 na 10 polskich firm korzysta z telematyki w transporcie

Według międzynarodowej organizacji, zajmującej się bezpieczeństwem dostaw w branży zaawansowanych technologii, w pierwszym półroczu 2023 roku odnotowano w 67 krajach w rejonie EMEA blisko 50 tys. przestępstw dokonanych na przewożony towar. W Europie najwięcej takich sytuacji m...

Partner kategorii:

Mazak Emo Encore – wyjątkowe dni otwarte w Pradze

W dniach 31 stycznia – 1 lutego w Pradze odbyły się dni otwarte Mazak Emo Encore. Goście mieli okazję nie tylko wysłuchać prelekcji poświęconych najważniejszym technologicznym dokonaniom firmy, ale także zobaczyć na żywo działan...

Wybrane maszyny i urządzenia stosowane w procesach gięcia

W niniejszym artykule dokonano przeglądu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach gięcia rur, profili, drutu oraz sprężyn. Przedstawiono charakterystykę giętarek wybranych producentów dostępnych na rynku polskim. Urządzenia podzielono na: giętarki trzpieniowe, giętarki b...

Metody łamania wiórów w obróbce skrawaniem cz. I

Z artykułu dowiesz się: jak klasyfikowane są wióry;jak powinien wyglądać cykl łamania wiórów;co wpływa na sposób łamania. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów wytwarz...

metawersum w fabryce przemysłowej

Inteligentne fabryki kluczowym trendem dla ponad 80 proc. przedstawicieli sektora przemysłowego

Zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych pozwala obniżyć koszty produkcji nawet o jedną trzecią! Po latach funkcjonowania w niestabilnej rzeczywistości geopolitycznej i gospodarczej, przedstawiciele sektora przemysłowego z...

dach-hali-stalowej-rodzaje-wady-i-zalety-zastosowania-fot-2

Konstrukcja dachu hali stalowej

Dach w każdym budynku, niezależnie od jego rozmiarów jest niebywale istotnym elementem, który wraz ze ścianami tworzy wygrodzenie kubatury wewnętrznej obiektu chroniąc ją przed zewnętrznymi zjawiskami atmosferycznymi. Dach, jak...

seminarium obróbki laserowej

Analiza możliwości cięcia laserowego 3D za pomocą lasera gazowego CO2

Z artykułu dowiesz się: czym jest obróbka 3D i cięcie 3D;jakie elementy wpływają na innowacyjność procesu cięcia;o badaniach nad wykorzystaniem laserów gazowych CO2. Czy m...

Partner kategorii:

Kontrola głębokości wtopienia w czasie rzeczywistym w procesie spawania laserowego z wykorzystaniem interferometrycznego pomiaru odległości − cz. II

Z artykułu dowiesz się: jak były wykonywane badania poprawności pomiaru głębokości wtopienia laserowego;z jakich urządzeń skorzystano podczas pomiarów;jakie uzyskano wyniki pomiarowe.

jednodniowa-konferencja-axon-media-z-obszaru-ur-w-legnicy
Partner kategorii:

Spotkanie branżowe z obszaru UR w Polsce – Konferencja Techniczna w Legnicy

Już 5 marca 2024 roku w legnickim hotelu Qubus odbędzie się wydarzenie skierowane do przedstawicieli działów UR - „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”. To dobra okazja, by zapoznać się z nowinkami z branży, wysłuchać specjalistów i podnieść kompetencje, ...

logo-na-elewacji-zmora-kierownika-budowy-i-gw-fot-3

Logo na elewacji – zmora Kierownika Budowy i GW

W branży budowlanej, zwłaszcza w przypadku budynków przemysłowych, takich jak hale i obiekty wielkopowierzchniowe oznakowania są tak samo istotne jak pozostałe elementy wyposażenia. Jednak, gdy nadchodzi moment umieszczenia logo na ...

czyszczenie laserowe
Partner kategorii:

Bezpieczeństwo pracy z laserami czyszczącymi

Na czym polega technologia czyszczenia laserowego i jakie są jej zalety? Co wyróżnia lasery czyszczące spośród innych technologii? Uniwersalność procesu czyszczenia laserowego sprawia, że może być z powodzeniem stosowan...

sektor-nieruchomosci-handlowych-a-biura-parki-handlowe-atrakcyjniejsze

Parki handlowe atrakcyjniejszymi aktywami niż biurowce

Parki handlowe i obiekty typu convenience umocniły w minionym roku swoją pozycję na rynku transakcji inwestycyjnych w Polsce. W 2024 roku sektor nieruchomości handlowych nadal będzie przyciągał inwestorów tego typu aktywami, które uważane są za jedną z najbezpieczniejszych opc...

Relacje

Katalog produktów

Sklep

STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/23

STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/23

Zamów
Nowoczesne Hale 1/2024

Nowoczesne Hale 1/2024

Zamów
Utrzymanie Ruchu 1/2023

Utrzymanie Ruchu 1/2023

Zamów
Fastener 1/2023

Fastener 1/2023

Zamów
Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Zamów
Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Zamów
Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Zamów
Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Zamów
Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Zamów
Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Zamów
Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Zamów
Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Zamów
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.