Rozbudowa hali – jak ją sprawnie przeprowadzić?

Hale stalowe bardzo często pełnią funkcje obiektów produkcyjno-magazynowych. Jest to związane z łatwością ich kształtowania, szybkością montażu i efektywnością wykorzystania materiału dla tego typu obiektów. Inwestor wraz z rozwojem swojej inwestycji często decyduje się na zakup nowych maszyn i urządzeń lub rozszerzenie linii produkcyjnych zwiększających wydajność zakładu. Wszystko to ma na celu usprawnienie i unowocześnienie obiektu. W tym celu należy przeprowadzić rozbudowę.

Z definicji „rozbudowa” to rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. Dawniej tego typu przedsięwzięcie wiązało się z podjęciem decyzji o wyłączeniu obiektu z eksploatacji. Obecnie wraz z rozwojem wiedzy technicznej, programów komputerowych, zaawansowaniem maszyn i urządzeń budowlanych podnoszących jakość i bezpieczeństwo pracy, rozbudowy wykonuje się bez przerywania procesów produkcyjnych lub z częściowym ich wyłączeniem.

Rozbudowa hal stalowych – o czym należy pamiętać?

Najczęściej rozbudowywanie hali polega na zwiększaniu jej długości, rzadziej dotyczy to szerokości. Poniżej omówiono kilka głównych aspektów, na które należy zwrócić uwagę rozważając rozbudowę hali.

Rozbudowa hali stalowej może być przewidziana już na etapie projektowania. Jest to najbardziej dogodny scenariusz. Umożliwia to wprowadzenie przemyślanych wcześniej rozwiązań, które w przyszłości pozwolą w prosty sposób przeprowadzić zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu. Dlatego też dobrą praktyką wśród projektantów jest projektowanie stężeń dachowych oraz ściennych w przedskrajnych, a  nie skrajnych polach. Umieszczenie tych elementów między drugą a trzecią ramą licząc od początku i końca hali, sprawia, że późniejsza rozbudowa hali nie ma wpływu na układ stężeń i nie wymaga przerabiania konstrukcji w czasie trwania montażu. Kolejnym rozwiązaniem stosowanym w perspektywie przyszłego rozbudowywania hali jest wykonanie skrajnych ram z tych samych profili co ramy wewnętrzne. Przed rozbudową są one mniej obciążone i mogą sprawiać wrażenie elementów nieefektywnie wykorzystanych, ale w momencie rozbudowy rama skrajna staje się ramą wewnętrzną, a jej wytężenie znacząco rośnie.

Brak planu rozbudowy na etapie projektowym

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy rozbudowa hali nie była przewidziana w czasie prac projektowych. Zwiększenie długości hali stalowej lub żelbetowej najczęściej wykonuje się przez dostawienie kolejnych ram o czym już wspomniano wcześniej. Nie stanowi to większego problemu wykonawczego, ale należy pamiętać, że w takiej sytuacji rama ściany szczytowej staje się ramą wewnętrzną i przejmuje obciążenie z większej powierzchni dachu. Trzeba to uwzględnić w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych.

Niekiedy konieczne staje się zdwojenie ramy szczytowej poprzez dostawienie nowej ramy szczytowej nowej hali, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej ramy szczytowej co wiąże się zazwyczaj z koniecznością wykonania poszerzenia fundamentów. Rozbudowa hali magazynowej częściej jest realizowana przez zwiększenie jej szerokości. Wykonuje się to przez dobudowanie jednej lub kilku sąsiadujących naw, w zależności od potrzeb inwestora. Jeżeli istniejące słupy mają odpowiedni zapas nośności to mogą być one wykorzystane jako oparcie projektowanych rygli. W takiej sytuacji należy pamiętać, że stają się one słupami wewnętrznymi i tym samym muszą przejąć większe oddziaływania.

Rozbudowa hali a warunki pożarowe

Sprawą oczywistą jest, że rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej zwiększa jej powierzchnię użytkową. Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem tego parametru zmianie może ulec strefa pożarowa obiektu. Hale produkcyjne i hale magazynowe zakwalifikowane są do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe) w ujęciu warunków pożarowych.  Jako podstawę klasyfikacji w tej kategorii przyjęto gęstość obciążenia ogniowego Q mierzonego w MJ/m2 i jest ona związana z ilością materiałów, znajdujących się w hali, które mogą ulec zapłonowi. Zatem hala o większej powierzchni będzie przeznaczona do składowania większej ilości takich materiałów, urządzeń czy wyposażenia. Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych pod warunkiem:

  • ochrony strefy stałymi samoczynnymi, wodnymi urządzeniami gaśniczymi,
  • zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających,
  • gdy budynek nie zawiera pomieszczeń zagrożonych wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia.

Alternatywnie najczęstszym zabiegiem, który ma na celu pozostawienie pierwotnego podziału stref pożarowych jest wykonanie ściany oddzielenia pożarowego. Jest to ściana o konstrukcji murowej wzmocniona żelbetowymi, monolitycznymi wieńcami oraz trzpieniami. Należy pamiętać, że taka ściana musi spełniać warunki nośności, izolacyjności oraz szczelności w odniesieniu do warunków pożarowych (REI). W ten sposób całkowitą powierzchnię hali dzielimy na mniejsze strefy, które spełniają wymogi rozporządzenia.

Plan rozbudowy hali

Dobrze zaplanowana rozbudowa hali magazynowej lub produkcyjnej przyniesie wymierne korzyści zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Dla obu uczestników tego przedsięwzięcia istotny jest czas realizacji. Z punktu widzenia inwestora najważniejszym czynnikiem jest to, aby produkcja zakładu odbywała się bez przerw spowodowanych rozbudową. Jeśli są one nieuniknione to sprawą oczywistą jest aby były one możliwie krótkie.

Należy pamiętać, że tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Warto zatem pomyśleć o tym wcześniej, ponieważ czas oczekiwania na taki dokument wynosi kilka tygodni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystępuje się do prac na budowie. Należy geodezyjnie wyznaczyć osie konstrukcyjne, a następnie przejść do prac ziemnych, czyli wykonania wykopów, zbrojenia oraz betonowania stóp lub ław fundamentowych. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu można przejść do montażu konstrukcji stalowej dodatkowej ramy lub nawy. Zwieńczeniem prac jest wykonanie obudowy wraz z niezbędnymi obróbkami drzwi i okien.

Z punktu widzenia wykonawcy rozbudowa istniejącej hali różni się od budowy nowo projektowanego obiektu. Bliskość istniejących budynków w znacznym stopniu utrudnia prace ziemne oraz sam montaż konstrukcji. Bardzo ważne jest stworzenie harmonogramu powiązanego czasowo z pracą rozbudowywanego obiektu. Zapewni to sprawne i bezpieczne prowadzenie prac. To właśnie bezpieczeństwo załogi oraz sprzętu i maszyn jest najważniejszym czynnikiem zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy.

Źródło: Commercecon

Przeczytaj również: Wpływ otworów technologicznych na nośność belek żelbetowych

Galeria

Robo Challenge: zaprogramuj robota!

Tegoroczna, czwarta już edycja Robo Challenge odbędzie się dniach 9 oraz 10 października 2024 r. we Wrocławiu. Wydarzenie to wielowymiarowa przestrzeń wymiany doświadczeń i kontaktów z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej. ...

Partner kategorii:

Ekologiczna stal pozyskiwana z odpadów!

O ekologicznej produkcji stali mówi się w ostatnim czasie coraz więcej. Zazwyczaj odnosi się ona do kwestii emisji gazów cieplarnianych, uwalnianych podczas produkcji. Tym razem doniesienia naukowców mówią o samych materiałach, wykorzystywanych podczas wytwarzania stali.

jak-wybrac-nitownice-do-nitonakretek

Jaką nitownicę wybrać do nitonakrętek?

Zarówno nitonakrętki jak i nitownice to produkty, o których słyszy się dość rzadko. Mimo to są one obecne w wielu domach, zakładach produkcyjnych lub rzemieślniczych, a nawet w biurach, czy firmach budowlanych i remontowych. Tak naprawdę trudno dopasować ten sprzęt do jednej k...

STAL_7-8_24_wlasnosci_i_pomiary_Michal_Wieczorowski_SKALA_MIKRO_I_SKALA_NANO_Stock-1162146044_logo
Partner kategorii:

Skala mikro i nano. Nowe możliwości w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych

Z artykułu dowiesz się: jakie trendy rozwojowe towarzyszą pomiarom w skali mikro i nano; jakie możliwości w tym zakresie ma Politechnika Poznańska;

regulacje-prawne-w-branzy-transportowej-a-istniejace-problemy

Czy nowe regulacje prawne wyeliminują problemy w polskiej branży transportowej?

Dramatycznie rosnące koszty, pogłębiające się problemy finansowe i zadłużenie przewoźników, niejasne przepisy i absurdy Pakietu Mobilności czy nierówna konkurencja ze strony krajów trzecich – to tylko niektóre z problemów, z jakimi codziennie musi radzić sobie polska branża tr...

Partner kategorii:

Procesy obróbki cieplnej i odlewnictwa z wykorzystaniem pieców przemysłowych

Najprościej ujmując, piec przemysłowy jest urządzeniem służącym podgrzewaniu różnych materiałów do wysokich temperatur. Urządzenia te mogą być wykorzystywane w różnego typu procesach, np. w:  hartowaniu,

STAL_5-6_24_obrobka_rozmowa_ze_Zbigniewem_Parterem_iStock-875273138

Przyszłość obróbki plastycznej metali w Polsce

Przemysł metalurgiczny stoi dziś przed niejednym wyzwaniem. O radzeniu sobie z nimi opowiada rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, specjalista w zakresie obróbki plastycznej metali. Joanna Miśk...

STAL_7-8_24_Damian_Augustyn_WRZECIONA_CENTROW_OBROBCZYCH_SYGNALY_DRGAN_RYS_1

Ocena stanu wrzecion centrów obróbczych na podstawie sygnałów drgań

Z artykułu dowiesz się: dlaczego warto monitorować drgania wrzecion; jakie urządzenia będą pomocne do tego celu;

Europejskie firmy i instytucje atakowane przez cyberprzestępców najczęściej na świecie

Netskope Threat Labs opublikowało swój najnowszy raport badawczy. Wynika z niego, że europejskie firmy i instytucje obok tych z Australii są najczęściej celem ataków. Z raportu wynika, że pomimo korzystania średnio z mniejszej liczby aplikacji w chmurze niż użytkownicy na ca...

awarie-budowlane-2024-podsumowanie-konferencji-fot-1

Podsumowanie Konferencji Awarie Budowlane 2024

W dniach 20-24 maja 2024 r. odbyła się w Międzyzdrojach XXXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Tematyka awarii i katastrof budowlanych od 50 lat związana jest ze środowiskiem szczecińskim. W latach 1974 – 1993 z ini...

STAL_5-6_24_Agnieszka_Rzeznikiewicz_JAKOSC_KRAWEDZI_PO_CIECIU_iStock-896358608

Jakość krawędzi po cięciu strumieniem wody

Z artykułu dowiesz się: czym charakteryzuje się cięcie wodą;jakie są zalety cięcia strumieniem wody;jak oceniono jakość powierzchni ciętych stali ARMOX 500T Wzrastające wy...

STAL_7-8_24_Aleksandra_Krolicka_STALE_BAINITYCZNE_W_INFRASTRUKTURZE_KOLEJOWEJ_RYS_5
Partner kategorii:

Stale bainityczne do zastosowań w infrastrukturze kolejowej

Jakie są aktualne wyzwania związane z zieloną transformacją w sektorze transportu kolejowego, a także w procesach wytwarzania stali? Jak zmiany struktury wpływają na właściwości stali bainitycznych? Z artykułu dowiesz...

W ten sposób marnujemy rekordowe ilości taniej zielonej energii

Ograniczenia w produkcji energii z OZE powtarzają się coraz częściej. Jak podaje Forum Energii, łącznie w kwietniu br. ograniczono generację 149,6 GWh energii elektrycznej. Z tego 25,8 GWh z farm wiatrowych i 123,8 GWh z dużych instalacji fotowoltaicznych. 

zloty-medal-targow-modernlog-2024-poznaj-laureatow

Znamy laureatów nagrody Złoty Medal targów MODERNLOG 2024

Poznaliśmy produkty wyróżnione prestiżową nagrodą Złotego Medalu na targach Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG 2024 oraz ITM INDUSTRY EUROPE 2024. Laureaci zawalczą teraz o Złoty Medal Wybór Konsumentów. W minionym tygod...

STAL_5-6_24_Wojciech_Kowalski_APERIODYCZNE_STRUKTURY_W_STOPACH_METALI_iStock-1480039441
Partner kategorii:

Kwazikryształy – aperiodyczne struktury w stopach metali

Z artykułu dowiesz się: czym są kwazikryształy;jakimi cechami się charakteryzują;gdzie mogą znaleźć zastosowanie. 5 października 2011 roku izraelski badacz Dan Shechtman o...

Stal ma znaczenie strategiczne. Rozmowa z Mirosławem Motyką, prezesem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Dlaczego polskie hutnictwo jest w kryzysie? Czy jest szansa na poprawę tej sytuacji? O tym rozmawiamy z Mirosławem Motyką, prezesem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Joanna Miśkiewicz: Dużo mówi się o ty...

Relacje

Katalog produktów

Sklep

STAL Metale & Nowe Technologie 1-2/24

STAL Metale & Nowe Technologie 1-2/24

Zamów
Nowoczesne Hale 1/2024

Nowoczesne Hale 1/2024

Zamów
Utrzymanie Ruchu 1/2024

Utrzymanie Ruchu 1/2024

Zamów
Fastener 1/2023

Fastener 1/2023

Zamów
Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Zamów
Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Zamów
Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Zamów
Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Zamów
Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Zamów
Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Zamów
Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Zamów
Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Zamów
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.