Piętrowe hale stalowe – stosowane rozwiązania

Obiekty przemysłowe zarówno pełniące funkcję hal produkcyjnych czy magazynowych powszechnie projektuje się jako hale stalowe. Stal dzięki swoim parametrom mechanicznym i możliwości spawania pozwala na kształtowanie obiektów o znaczących rozpiętościach przy jednocześnie niewielkiej ilości podpór wewnętrznych oraz o złożonych i optymalnie zaprojektowanych kształtach.

Hale stalowe dla przemysłu i biznesu wyposażone są często w ciężkie urządzenia produkcyjne, odbywa się w nich również ruch ciężkiego sprzętu transportowego, a posadzka przenosi duże naciski od magazynowanego towaru. Użytkując każdy rodzaj budynku, w tym także użytkując hale przemysłowe, pożądane jest optymalne wykorzystanie dostępnej kubatury. Niekiedy jednak kubatury budynku nie wykorzystuje się w pełni poprzez brak potrzeby lub możliwości magazynowania towaru na całej wysokości obiektu, bądź też wewnętrzne linie technologiczne nie wykorzystują pełnej wysokości hali w całym swoim rzucie. Analizując potrzebę optymalnego wykorzystania powierzchni obiektu samoczynnie nasuwa się pomysł realizacji budynku piętrowego. Czy warto budować piętrowe hale stalowe?

Piętro w hali stalowej

Piętrowe hale przemysłowe mogą stanowić obiekty, które posiadają dwie lub więcej kondygnacji na całej swojej powierzchni. Zważywszy jednak na specyfikę wykorzystania takich obiektów, w których dominuje ruch ciężkich pojazdów powiązany z magazynowaniem towarów, znacząco częściej piętro w hali stalowej konstruuje się wyłącznie w pewnej jej części – tak zaprojektowane piętro w hali nazywane jest antresolą.

Antresola w hali stalowej

Antresolę w hali stalowej często projektuje się jako stalowy ustrój słupowo-ryglowy, który może być jedno lub wielopoziomowy. Antresole w zależności od sposobu ich wykorzystania, a więc i celu w jakim zostały wzniesione mogą charakteryzować się znacząco różną nośnością oraz sposobem wykończenia. Antresole służyć mogą między innymi piętrowemu magazynowaniu elementów i towarów o dużych i nietypowych rozmiarach, czyli takich których magazynowanie na tradycyjnych systemach regałowych jest niemożliwe.

Antresola służy również wytworzeniu dodatkowych stanowisk pracy – mogą znajdować się tam stanowiska produkcyjne czy też stanowiska pracownicze związane z logistyką, utrzymaniem ruchu czy obsługi maszyn, dzięki czemu nie traci się przestrzeni produkcyjno-magazynowej w poziomie posadzki. W zależności od przeznaczenia, antresola hali stalowej może więc różnić się pewnymi elementami wyposażenia. Antresola ze stanowiskami pracy wymaga doświetlenia stanowisk oraz zabezpieczenia krawędzi swobodnych barierkami chroniącymi przed upadkiem pracowników z wysokości. Antresola magazynowa z kolei powinna mieć swobodne, niezabezpieczone krawędzie stropu, aby te pełniły rolę rampy załadunkowo/podawczej, dzięki której składowany towar można swobodnie zmagazynować.

W zależności od przeznaczenia antresolę można zaprojektować jako ustrój zupełnie niezależny od konstrukcji głównej budynku. Może też wykorzystywać główne słupy konstrukcyjne hali do których przylega – w obu przypadkach należy uwzględnić jej lokalizację i kształt w projekcie całego obiektu. Należy również pamiętać, że antresole zwyczajowo nie tworzą przegrody pomiędzy kubaturą hali oraz piętrowo wytworzoną powierzchnią własną. Niekiedy procesy produkcyjne wymagają bezwzględnej sterylności, w innych przypadkach z kolei, magazynowany towar jest silnie łatwopalny lub toksyczny. Między innymi z tych względów bardzo częstą alternatywą wykorzystywaną w celu osiągnięcia pożądanego zagęszczenia stanowisk pracy w hali przemysłowej stają się piętrowe zaplecza socjalno-biurowe zintegrowane z halą.

Zaplecze socjalno-biurowe zintegrowane z halą – zalety i wady

Odrębnym przykładem piętra w hali stalowej jest część socjalno-biurowa obiektu, w przypadku kiedy wkomponowana jest w bryłę całego budynku. Ta wyizolowana od części magazynowej przestrzeń hali zapewnia możliwość wytworzenia higienicznych i odpowiednio wyposażonych stałych lub czasowych stanowisk pracy. Zaplecze socjalno-biurowe często wyposażone jest również w przypadku procesów produkcyjnych w odpowiednie strefy dostępowe przeznaczone między innymi dla działu kontroli jakości, czy też odpowiednio zaprojektowane komory stanowiące łącznik między strefą „szarą” i strefą „czystą” w przypadku produkcji wymagającej odpowiednio wysokiego poziomu higieny (np. produkcja żywności, kosmetyków itp.).

Należy pamiętać jednak, że część socjalno-biurowa stanowi zazwyczaj odrębną strefę pożarową, a w związku z tym stawia się jej odpowiednie wymagania z zakresu odrębnych przepisów przeciwpożarowych z tym związanych. Ze względów ochrony przeciwpożarowej bardzo często więc piętrowe zaplecze biurowe wykonuje się w technologii żelbetowej bądź żelbetowo-murowanej, albowiem materiały te są naturalnie bardziej odporne na niekorzystne oddziaływanie wzrostu temperatury od postępującego pożaru.

Ile pięter może mieć hala stalowa?

W zależności od tego, jak bardzo dosłownie potraktuje się powyższe pytanie istnieją różne odpowiedzi. Zasadniczo typowa hala stalowa, służąca do magazynowania regałowego lub procesów produkcyjnych ma jedno piętro naziemne – bezpośrednio na gruncie. W omawianych powyżej sytuacjach, w których istnieje konieczność zagęszczenia pewnych stref roboczych z technologicznego lub logistycznego punktu widzenia hala stalowa może mieć w określonej strefie więcej niż jedno piętro.

Czy warto budować piętrową halę stalową?

Wykonywanie takich elementów hali stalowej jak antresole oraz  piętrowe zaplecza socjalno-biurowe często ma miejsce w przypadku istotnego ograniczenia dostępnej powierzchni na działce, na której realizowana jest inwestycja. Decyzję o wybudowaniu piętrowego ustroju w hali stalowej należy poprzeć odpowiednią analizą ekonomiczną w odniesieniu do istniejących alternatyw. Istotne w przypadku budowy piętrowej hali stalowej jest przeanalizowanie istniejących możliwości przez doświadczonego generalnego wykonawcę, który w oparciu o swoje doświadczenie odpowiednio doradzi w zakresie doboru właściwych rozwiązań optymalizujących zarówno z logistycznego jak i ekonomicznego punktu widzenia formę i kształt jaką przybrać powinna ostatecznie hala stalowa.

Źródło: Commercecon

Przeczytaj również: Konstrukcje stalowe hal wielkopowierzchniowych

inwestycje na robotyzację

Inwestycje w robotyzację wciąż niedostateczne

Do 2025 roku prawie połowa polskich firm planuje wdrożenie nowych technologii. Dużych przedsiębiorców interesuje zwłaszcza inwestycja w robotyzację i mają na to zaplanowane budżety. Mniejsze firmy również skorzystałyby na automatyzacji procesów, ale brakuje im instrumentów w...

Partner kategorii:

Megatrendy w produkcji stali na najbliższe lata

Ostatnie lata to prawdziwa rewolucja w przemyśle. W jakim stanie znajduje się obecnie polskie hutnictwo? Jakie są perspektywy produkcji stali? Na te pytania odpowiada dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. Politechniki Śląskiej.

polska-branza-elementow-zlacznych

Polska branża elementów złącznych. Wyzwania w 2024 roku

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i ewolucją wymagań rynkowych, branża przemysłowa, zwłaszcza segment elementów złącznych, stoi przed szeregiem wyzwań. Polska, będąca jednym z kluczowych graczy na rynku europejskim  w dziedzinie produkc...

STAL_1-2_24_Zbigniew_Brytan_DRUK_3D_WIZJA_PROJEKTU_SYNAM_iStock-1778608288
Partner kategorii:

Rozwój materiałów i procesów w druku 3D: wizja projektu SynAM pod kierownictwem Politechniki Śląskiej

Z artykułu dowiesz się: jakie możliwości daje technologia wytwarzania addytywnego;jakie problemy pozostają do rozwiązania w związku z rozwojem tej dziedziny;na czym polega projekt SynAM.

telematyka-w-transporcie-korzysta-z-niej-4-na-10-polskich-firm

4 na 10 polskich firm korzysta z telematyki w transporcie

Według międzynarodowej organizacji, zajmującej się bezpieczeństwem dostaw w branży zaawansowanych technologii, w pierwszym półroczu 2023 roku odnotowano w 67 krajach w rejonie EMEA blisko 50 tys. przestępstw dokonanych na przewożony towar. W Europie najwięcej takich sytuacji m...

Partner kategorii:

Mazak Emo Encore – wyjątkowe dni otwarte w Pradze

W dniach 31 stycznia – 1 lutego w Pradze odbyły się dni otwarte Mazak Emo Encore. Goście mieli okazję nie tylko wysłuchać prelekcji poświęconych najważniejszym technologicznym dokonaniom firmy, ale także zobaczyć na żywo działan...

Wybrane maszyny i urządzenia stosowane w procesach gięcia

W niniejszym artykule dokonano przeglądu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach gięcia rur, profili, drutu oraz sprężyn. Przedstawiono charakterystykę giętarek wybranych producentów dostępnych na rynku polskim. Urządzenia podzielono na: giętarki trzpieniowe, giętarki b...

Metody łamania wiórów w obróbce skrawaniem cz. I

Z artykułu dowiesz się: jak klasyfikowane są wióry;jak powinien wyglądać cykl łamania wiórów;co wpływa na sposób łamania. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów wytwarz...

metawersum w fabryce przemysłowej

Inteligentne fabryki kluczowym trendem dla ponad 80 proc. przedstawicieli sektora przemysłowego

Zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych pozwala obniżyć koszty produkcji nawet o jedną trzecią! Po latach funkcjonowania w niestabilnej rzeczywistości geopolitycznej i gospodarczej, przedstawiciele sektora przemysłowego z...

dach-hali-stalowej-rodzaje-wady-i-zalety-zastosowania-fot-2

Konstrukcja dachu hali stalowej

Dach w każdym budynku, niezależnie od jego rozmiarów jest niebywale istotnym elementem, który wraz ze ścianami tworzy wygrodzenie kubatury wewnętrznej obiektu chroniąc ją przed zewnętrznymi zjawiskami atmosferycznymi. Dach, jak...

seminarium obróbki laserowej

Analiza możliwości cięcia laserowego 3D za pomocą lasera gazowego CO2

Z artykułu dowiesz się: czym jest obróbka 3D i cięcie 3D;jakie elementy wpływają na innowacyjność procesu cięcia;o badaniach nad wykorzystaniem laserów gazowych CO2. Czy m...

Partner kategorii:

Kontrola głębokości wtopienia w czasie rzeczywistym w procesie spawania laserowego z wykorzystaniem interferometrycznego pomiaru odległości − cz. II

Z artykułu dowiesz się: jak były wykonywane badania poprawności pomiaru głębokości wtopienia laserowego;z jakich urządzeń skorzystano podczas pomiarów;jakie uzyskano wyniki pomiarowe.

jednodniowa-konferencja-axon-media-z-obszaru-ur-w-legnicy
Partner kategorii:

Spotkanie branżowe z obszaru UR w Polsce – Konferencja Techniczna w Legnicy

Już 5 marca 2024 roku w legnickim hotelu Qubus odbędzie się wydarzenie skierowane do przedstawicieli działów UR - „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”. To dobra okazja, by zapoznać się z nowinkami z branży, wysłuchać specjalistów i podnieść kompetencje, ...

logo-na-elewacji-zmora-kierownika-budowy-i-gw-fot-3

Logo na elewacji – zmora Kierownika Budowy i GW

W branży budowlanej, zwłaszcza w przypadku budynków przemysłowych, takich jak hale i obiekty wielkopowierzchniowe oznakowania są tak samo istotne jak pozostałe elementy wyposażenia. Jednak, gdy nadchodzi moment umieszczenia logo na ...

czyszczenie laserowe
Partner kategorii:

Bezpieczeństwo pracy z laserami czyszczącymi

Na czym polega technologia czyszczenia laserowego i jakie są jej zalety? Co wyróżnia lasery czyszczące spośród innych technologii? Uniwersalność procesu czyszczenia laserowego sprawia, że może być z powodzeniem stosowan...

sektor-nieruchomosci-handlowych-a-biura-parki-handlowe-atrakcyjniejsze

Parki handlowe atrakcyjniejszymi aktywami niż biurowce

Parki handlowe i obiekty typu convenience umocniły w minionym roku swoją pozycję na rynku transakcji inwestycyjnych w Polsce. W 2024 roku sektor nieruchomości handlowych nadal będzie przyciągał inwestorów tego typu aktywami, które uważane są za jedną z najbezpieczniejszych opc...

Relacje

Katalog produktów

Sklep

STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/23

STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/23

Zamów
Nowoczesne Hale 1/2024

Nowoczesne Hale 1/2024

Zamów
Utrzymanie Ruchu 1/2023

Utrzymanie Ruchu 1/2023

Zamów
Fastener 1/2023

Fastener 1/2023

Zamów
Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Zamów
Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Zamów
Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Zamów
Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Zamów
Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Zamów
Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Zamów
Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Zamów
Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Zamów
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.