Niższa zdolność do konkurowania firm przemysłowych z sektora MŚP, Index MiU 2022 obniżył się do 44 pkt

  • Tegoroczny odczyt Indexu MiU, który wskazuje w jakiej kondycji do konkurowania są firmy przemysłowe z sektora MŚP, wynosi 44,06 pkt (w skali od 0 do 100). W porównaniu do ubiegłorocznego pomiaru oznacza to spadek o 6,54 pkt. Największy wpływ na wartość indeksu miały zmiany w obszarze sprzedaży krajowej jak również poziomie odnowień parku maszyn i urządzeń. To wyniki najnowszego badania realizowanego co roku przez Siemens Financial Services w Polsce.
  • Spadek kondycji do konkurowania można zaobserwować w każdej z trzech ankietowanych branż. Sub-indeks dla branży obróbki metalu wyniósł 46,40 pkt i jest niższy o 6,53 pkt względem poprzedniego roku. Słabszą kondycję do konkurowania mają również przedsiębiorcy przetwarzający tworzywa sztuczne (45,32 pkt w porównaniu do 54,72 pkt) oraz firmy spożywcze (40,48 pkt vs 41,07 pkt w 2021 roku).

Index MiU to realizowane na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce cykliczne badanie zdolności do konkurowania firm przemysłowych. Badane są firmy z branży obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych a także spożywczej. Wskaźnik informuje o tym, w jakiej kondycji do konkurowania są wymienione branże. Pokazuje, jak kształtuje się i zmienia w czasie ich zdolność do zwiększania aktywności eksportowej jak również wzrostu możliwości sprzedaży krajowej. A zmieniać się może między innymi dzięki inwestycjom w maszyny i urządzenia (MiU).

Index MiU – wyniki

Pod koniec 2022 roku Index MiU wyniósł 44,06 pkt i w porównaniu do ubiegłorocznego pomiaru obniżył się o 6,54 pkt. Wynik ten należy interpretować jako niższą zdolność badanych branż do konkurowania zarówno dziś, jak i w perspektywie kolejnego roku. Największy wpływ na spadek wartości indeksu miały zmiany w obszarze sprzedaży krajowej a także poziomie nakładów na odnowienia parku maszyn i urządzeń.

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2022 r.
N = 300 firm produkcyjnych (MŚP z branży obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych i spożywczej).

Mimo niepewności makroekonomicznej i coraz bardziej wymagającego otoczenia firmy przemysłowe starają się nie rezygnować z inwestycji w budowanie własnej konkurencyjności. Część przedsiębiorców planuje zwiększać nakłady na inwestycje w park MiU a także poziom automatyzacji produkcji. Część chce przynajmniej utrzymać je na podobnym poziomie. Jedynie 7 proc. ankietowanych przyznaje, że w tym roku zmniejszyło nakłady na MiU, a „cięcia” w przyszłości planuje 8,3 proc. To pokazuje, że wielu zarządzających firmami ma świadomość, jak istotne dla rozwoju jest budowanie konkurencyjności poprzez technologię – mówi Katarzyna Kaczmarek, CEO Siemens Financial Services w Polsce.

Index MiU – niższa kondycja do konkurowania badanych branż

Tegoroczny pomiar wskazuje też na niższą zdolność do konkurowania wszystkich badanych branż. Dla przedsiębiorców obrabiających metale sub-indeks wyniósł 46,40 pkt. To oznacza spadek o 6,53 pkt w porównaniu z odczytem z września 2021 roku. Słabszą niż w roku ubiegłym kondycję do konkurowania prezentują również przedsiębiorcy przetwarzający tworzywa sztuczne. Tu wystąpił spadek z blisko 55 pkt do 45,32 pkt.  W niższej formie do konkurowania pozostają także firmy spożywcze. W aktualnym pomiarze sub-indeks dla tej branży wyniósł 40,48 pkt, w porównaniu do 41,07 w roku ubiegłym.

Index MiU
Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2022 r.
N = 100 firm produkcyjnych MŚP z branży obróbki metali
Index MiU
Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2022 r.
N = 100 firm produkcyjnych MŚP z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
Index MiU
Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2022 r.
N = 100 firm produkcyjnych MŚP z branży spożywczej

Odczyty sub-indeksów dla badanych branż potwierdziły, jak bardzo zdolność do konkurowania wrażliwa jest na wszelkie uwarunkowania makroekonomiczne. Jeszcze 12 miesięcy temu wyniki naszego badania wskazywały na „odradzanie się” ankietowanych branż po pandemii. Dziś jednak przedsiębiorcy identyfikują nowe wyzwania, które sprawiają, że obserwujemy umiarkowany optymizm w zakresie kondycji do konkurowania w nadchodzącym roku. Ta ostrożność to efekt sytuacji geopolitycznej a także gospodarczej, na którą wpływają m.in. galopująca inflacja, wzrost stóp procentowych. Są to też wyzwania kadrowe czy znaczny wzrost kosztów energii. To właśnie te czynniki tworzą coraz bardziej wymagające otoczenie biznesowe – podkreśla Katarzyna Kaczmarek z Siemens Financial Services w Polsce.

Coraz więcej czynników wpływających na przyszłość

Z badania Siemens Financial Services w Polsce wynika, że firmy działają w bardziej dynamicznych warunkach niż jeszcze 12 miesięcy temu. Wtedy wśród najważniejszych czynników, które w nadchodzącym roku miały wpływać na przyszłość badanych branż, ankietowani najczęściej wymieniali trzy główne. Dziś wskazują ich już aż sześć. Według ankietowanych w najbliższych miesiącach na przyszłość badanych branż będzie wpływać przede wszystkim coraz droższa energia elektryczna (53,3 proc.) oraz utrzymująca się wysoka inflacja (40 proc.). W dalszej kolejności wymieniane były braki kadrowe (31,3 proc.) a także wzrost cen surowców (29 proc.). Przedsiębiorcy często wskazywali również odczuwalne skutki wojny (20 proc.), a także problemy z dostępnością komponentów do produkcji (18,7 proc.). Warto zwrócić uwagę, że w tym roku wśród wymienianych przez przedstawicieli badanych branż trendów rzadziej pojawiała się ekologia.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju powinno być dziś istotne dla przedsiębiorców nie tylko z powodu presji związanej z ograniczeniami czy regulacjami prawnymi. Inwestycje w zielone technologie pozwalają obniżyć koszty energii i surowców, pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wydajności operacyjnej poprzez redukcję ich zużycia. Pozwalają także wesprzeć budowanie długotrwałej rentowności przedsiębiorstwa. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z realizacji takich inwestycji warto posiłkować się finansowaniem zewnętrznym dostarczanym przez zaufanych partnerów biznesowych. W ten sposób można skutecznie zarządzać płynnością finansową przedsiębiorstwa, tak istotną w obecnym dynamicznym otoczeniu biznesowo-ekonomicznym – mówi Katarzyna Kaczmarek z Siemens Financial Services w Polsce.

Czytaj też >> Mapa średnich cen energii w październiku 2022 r. – analiza Energy Solution

Zdywersyfikowane źródła finansowania

Prawie dwie trzecie (62,5 proc.) badanych firm inwestując w rozwój parków MiU korzysta z finansowania zewnętrznego. Najchętniej po taką formę wsparcia sięgają przedsiębiorcy z branży obróbki metali. Względem roku ubiegłego przedsiębiorcy chętniej dywersyfikują źródła finansowania. W tegorocznym badaniu ponad połowa (51,3 proc.) badanych firm przyznała, że łączy środki własne z finansowaniem zewnętrznym. To o ponad 10 pkt proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Warto podkreślić, że w obecnym otoczeniu biznesowym dywersyfikacja źródeł finansowania jak również wykorzystywanie środków pozyskanych od wyspecjalizowanych podmiotów wspiera inwestowanie w modernizację oraz rozwój parku maszyn. Tym samym wspiera także budowanie zdolności firm do konkurowania. Cały raport „Index MiU 2022” jest do pobrania na stronie:  https://new.siemens.com/pl/pl/produkty/finansowanie/branze/przemysl/index-miu-2022.html

Zrobotyzowana konserwacja w przemyśle chemicznym

Wykonywanie zadań konserwacyjnych i kontrolnych w krytycznych obszarach przy użyciu autonomicznego robota — to zadanie realizuje firma Evonik, działająca w branży chemii specjalistycznej, w ramach projektu innowacyjnego realizowanego z trzema partnerami w jednym z zakładów c...

odpornosc-chemiczna-posadzek-zywicznych-co-oznacza-fot-4
Partner kategorii:

Odporność posadzek żywicznych na chemię – co oznacza w praktyce?

Odporność chemiczną materiału należy rozpatrywać w odniesieniu do ściśle określonych substancji, które mogą pojawić się na jego powierzchni. Warto pamiętać o tym, że chemia to nie tylko silnie działające detergenty, paliwa czy specjalistyczne środki stosowane w przemyśle, ale ...

STAL_11-12_22_Piotr_Kurp_Hubert_Danielewski_PRZEMYSLOWE_TECHNOLOGIE_CIECIA_BLACH_iStock-1223281150
Partner kategorii:

Przegląd przemysłowych technologii cięcia blach

Odkąd metal i jego stopy stały się powszechnie wykorzystywane na skalę przemysłową, jednym z podstawowych półproduktów stały się blachy płaskie.  Obecnie produkty z blach płaskich stanowią znaczną część metalowego rynku obróbki metali. ...

Partner kategorii:

Czym kierować się przy wyborze wycinarki laserowej?

Technologia laserowego cięcia metali niewątpliwie zrewolucjonizowała przemysł. Obecnie na polskim rynku jest wiele firm dostarczających wycinarki laserowe. Czym kierować się przy wyborze takiego urządzenia? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, odwołując się do kilk...

STAL_11-12_22_WSPOLPRACA_DROGA_DO_DYNAMICZNEGO_ROZWOJU_FOT_2
Partner kategorii:

„Działamy na zasadzie partnerstwa”. Współpraca drogą do dynamicznego rozwoju

Kompleksowa integracja produkcji to proces wielowymiarowy, wymagający cierpliwości, czasu, komunikacji, a przede wszystkim profesjonalnego podejścia i zrozumienia potrzeb konkretnego zakładu. O blaskach i cieniach procesu wdrażania oprogramowania w wywiadzie z re...

STAL_11-12_22_Hubert_Danielewski_ZLACZA_ZAKLADKOWE_JEDNO_ORAZ_ROZNOIMIENNE_iStock-595744716
Partner kategorii:

Spawanie laserowe złączy zakładkowych jedno- oraz różnoimiennych − analiza problemu

Technologie spawalnicze w ciągu ostatniego dziesięciolecia rozwijają się bardzo szybko, zwłaszcza za sprawą metod wykorzystujących skoncentrowany strumień energii, takich jak spawanie elektronowe, plazmowe oraz laserowe.

produkcja-polprzewodnikow-fot-1
Partner kategorii:

Europa musi pilnie rozpocząć produkcję półprzewodników

Szacuje się, że popyt na najnowocześniejsze chipy, generowany przez szybki rozwój technologii, takich jak sieci 5G, 6G oraz sztuczna inteligencja, będzie odpowiadał za ponad 40 proc. europejskiej konsumpcji półprzewodników do 2030 roku. Jednocześnie niedawno wprowadzone restry...

awaria-czy-usterka-fot-5
Partner kategorii:

Awaria czy usterka?

Czy awaria i usterka maszyny to to samo? Jakie są między nimi różnice i co na co wpływa? Artykuł wyjaśnia subtelną, ale istotną różnicę między tymi dwoma zjawiskami. Język jakim się posługujemy ma znaczenie. I to nie tylko w literatu...

cynk-a-ochrona-przeciwkorozyjna-stali-przeglad-zastosowan-fot-2
Partner kategorii:

Rola cynku w ochronie przeciwkorozyjnej stali – przegląd zastosowań

Metaliczny cynk, w różnych postaciach, jest nadal masowo i z doskonałymi rezultatami wykorzystywany w wielu technikach ochrony przed korozją konstrukcji i wyrobów stalowych eksploatowanych w różnych warunkach – w atmosferze, wodzie i ziemi. Niniejsze opracowanie ma na celu wsk...

reklama
reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.