Reklama
dlaProdukcji.pl rejestracja

Zainteresowanie przedsiębiorstw wdrażaniem nowoczesnych technologii [BADANIE]

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie korzyści przynosi firmom z sektora produkcyjnego współpraca z ośrodkami badawczymi,
 • jakie rozwiązania technologiczne cieszą się największym zainteresowaniem,
 • na czym polega współpraca B+R.

Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych jest koniecznością, jeśli firma chce utrzymać konkurencyjność na rynku. Jakimi rozwiązaniami najbardziej zainteresowane są firmy z sektora produkcyjnego?

Niedobór surowców, rosnące koszty a także coraz bardziej złożone wymagania klientów wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie technologii coraz bardziej wydajnych i odpornych na czynniki zewnętrzne. Skracanie czasu realizacji zamówień [1], obniżenie kosztów produkcji czy też zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez projektowanie wyrobów zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów [2, 3] to tylko niektóre z aspektów rozpatrywanych przez naukowców i cele, do których dążą obecnie przedsiębiorstwa produkcyjne. Aby je osiągnąć, wszelkie procesy produkcyjne muszą być stale analizowane i udoskonalane [4], gdyż każda najmniejsza zmiana może zdecydować o sukcesie lub też porażce danego przedsięwzięcia, a nawet całego przedsiębiorstwa. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne na globalnym rynku, są zobligowane postawić na innowacje. Co oznacza nie tylko inteligentne nowe produkty, ale również inwestycje w nowe technologie cyfrowe, takie jak: rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych, jak również szeroko rozumiane systemy cyber-fizyczne i cyfrowe bliźniaki [5, 6, 7].

zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi technologiami
Rys. 1. Obszary zainteresowania przedsiębiorstw

Synergia nauki i biznesu

Sektor dużych przedsiębiorstw charakteryzuje się posiadaniem działów B+R, które rozwijają a także wdrażają nowe produkty i technologie. W sektorze MŚP działy B+R często dopiero powstają i w początkowej fazie swojego istnienia głównie rozwiązują bieżące problemy produkcyjne. Ponadto działy B+R w sektorze MŚP zwykle nie posiadają odpowiedniej infrastruktury badawczej. Jednym ze sposobów pozyskania nowej wiedzy, zaplecza badawczego a także rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP jest tworzenie partnerstwa z Uczelniami i Instytutami Badawczymi.

Przykładem takiego działania jest współpraca pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z szeroko pojętym otoczeniem biznesowym. Bogate zaplecze badawcze Uczelni jak również wysokie kompetencje pracowników pozwalają na prowadzenie szerokiego wachlarza usług związanych z usprawnianiem procesów produkcyjnych przedsiębiorstw, projektowaniem nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych (z zastosowaniem zrobotyzowanego transportu, robotów manipulacyjnych konwencjonalnych i typu delta oraz cobotów współpracujących z człowiekiem) czy skanowaniem w technologii LIDAR obiektów wielkogabarytowych, tj. fabryk i całych hal produkcyjnych. Ponadto Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki posiada zaplecze badawcze pozwalające na testowanie i diagnostykę układów hydraulicznych olejowych i wodnych.

Firmy dążą do najwyższej jakości

Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw cieszy się również współpraca w zakresie badań związanych z jakością produkowanych wyrobów. Przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z badań metrologicznych z wykorzystaniem maszyny współrzędnościowej, urządzenia do pomiarów optycznych powierzchni, urządzenia do pomiaru dokładności przestrzennej obrabiarek, jak również aparatury do badań materiałowych w postaci cyfrowego mikroskopu z analizatorem pierwiastków LIBS, który umożliwia całkowitą analizę badanej próbki, od zdjęć makroskopowych, przez analizę mikrostruktury, modelowanie powierzchni w 3D, chropowatość, po zliczanie ziaren, wydzieleń czy wtrąceń oraz identyfikację ich składu chemicznego.

W ramach wzmacniania synergii a także transferu wiedzy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki co roku organizuje wydarzenie pod nazwą „Spotkanie Nauki i Biznesu”. W tym roku w wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa a także 6 uczelni. Dla porównania w zeszłym roku w IV Spotkaniu Nauki i Biznesu udział brało 47 firm i 6 organizacji. Celem spotkania jest pozyskanie partnerów naukowych i biznesowych. Wydarzenie jest okazją do wymiany wiedzy a także doświadczeń z przedsiębiorcami i organizacjami działającymi na rzecz przedsiębiorstw. Towarzyszą mu dyskusje w ramach panelów eksperckich a także prezentacja infrastruktury wraz z jej możliwościami badawczymi, aplikacyjnymi i wdrożeniowymi.

Badanie zainteresowania przedsiębiorstw wdrażaniem nowych technologii

Chcąc uzyskać informacje dotyczące zainteresowania przedsiębiorstw nowymi technologiami, przeprowadzono badanie ankietowe wśród osób reprezentujących przedsiębiorstwa z różnych branż. W badaniu udział wzięło 129 osób reprezentujących 70 przedsiębiorstw a także 4 uczelnie.

Z przedstawionych na rys. 1 wyników możemy zauważyć, że największe zainteresowanie przedsiębiorstw nowoczesnymi technologiami jest w obszarze automatyzacji i robotyzacji jak również projektowania i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Drugimi co do zainteresowania obszarami okazały się:

 • zastosowanie robotów współpracujących z człowiekiem (cobotów),
 • a także systemy pomiaru i kontroli jakości procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych.

Na trzecim miejscu znalazły się takie obszary jak:

 • systemy sterowania maszyn i urządzeń czy też procesów wytwórczych, zwiększające ich efektywność i odporność na zakłócenia,
 • diagnostyka i monitorowanie procesów, maszyn, urządzeń z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych,
 • obróbka plastyczna i obróbka skrawaniem i badania właściwości materiałów.

Dużym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszyło się również zastosowanie systemów wizyjnych w automatyzacji i robotyzacji oraz w pomiarach i kontroli jakości wyrobów, wirtualna weryfikacja i walidacja procesów, a także badania struktury materiałów.

Podsumowanie – zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi technologiami

Zmieniające się otoczenie gospodarcze a także sytuacja geopolityczna na świecie wymuszają na przedsiębiorstwach potrzebę ciągłych zmian i doskonalenia swoich procesów. Jak można zauważyć z przeprowadzonych badań, największym zainteresowaniem cieszą się automatyzacja i robotyzacja jak również optymalizacja procesów produkcyjnych. Rozwijająca się synergia pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami pozwala firmom z sektora MŚP na:

 • rozwijanie swoich procesów,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii przez nawiązywanie ścisłej współpracy,
 • a także korzystanie z zaplecza badawczego uczelni i instytutów badawczych.

Podziękowania

Prezentowane badania były wspierane przez projekty nr RPZP.01.03.00-32-0004/18 oraz nr RPZP.01.03.00-32-0001/21, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 jak również współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czytaj też >> Mazak Go Green. Jak Yamazaki Mazak wprowadza zielone technologie?

Piśmiennictwo

 1. Duffie N., Bendul J., Knollmann M.: An analytical approach to improving due-date and lead-time dynamics in production systems. „J. Manuf. Syst. ”, paź. 2017, t. 45, s. 273-285, doi: 10.1016/j.jmsy.2017.10.001.
 2. Coletti P., Aichner T.: Mass Customization, w: P. Coletti i T. Aichner (red.): Mass Customization: An Exploration of European Characteristics. SpringerBriefs in Business. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011, s. 23-40. doi: 10.1007/978-3-642-18390-4_2.
 3. Jin Z., Marian R.M., Chahl J.S.: Achieving batch-size-of-one production model in robot flexible assembly cells. „Int. J. Adv. Manuf. Technol.”, 2023, t. 126, nr 5-6, s. 2097–2116, doi: 10.1007/s00170-023-11246-y.
 4. Ling S., Guo D., Rong Y., Huang G.Q.: Real-time data-driven synchronous reconfiguration of human-centric smart assembly cell line under graduation intelligent manufacturing system. „J. Manuf. Syst.”, paź. 2022, t. 65, s. 378-390, doi: 10.1016/j.jmsy.2022.09.022.
 5. Cohen Y., Faccio M., Galizia F.G., Mora C., Pilati F.: Assembly system configuration through Industry 4.0 principles: the expected change in the actual paradigms, 2017, s. 14958-14963. doi: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2550.
 6. Fast-Berglund Å., Fässberg T., Hellman F., Davidsson A., Stahre J.: Relations between complexity, quality and cognitive automation in mixed-model assembly. „J. Manuf. Syst.”, lip. 2013, t. 32, nr 3, s. 449-455, doi: 10.1016/j.jmsy.2013.04.011.
 7. Fan Y. i in.: A digital-twin visualized architecture for Flexible Manufacturing System. „J. Manuf. Syst.”, lip. 2021, t. 60, s. 176-201, doi: 10.1016/j.jmsy.2021.05.010.
dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
napisz do autora: Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl
Reklama
Targi STOM

Firmy przemysłowe poprawiają konkurencyjność. Pomagają im inwestycje w maszyny i automatyzację

Firmy przemysłowe z sektora MŚP poprawiły w ostatnim roku swoją konkurencyjność – pokazuje najnowsza edycja cyklicznego badania Index MiU, przygotowywanego dla Siemens Financial Services w Polsce. Wpływ na to miały przede wszystkim zmiany w obsz...

Kamil-Kowa-Savills-rynek-nieruchomosci-komercyjnych
Partner kategorii:

Rynek nieruchomości komercyjnych w drodze powrotnej na właściwe tory

Firma doradcza Savills wstępnie podsumowała 2023 rok i nakreśliła prognozy najważniejszych trendów. W najbliższym czasie branża nieruchomości komercyjnych w Polsce stanie przed wyzwaniem powrotu do wysokiej aktywności inwestycyjnej, deweloperskiej i na rynku najmu, w obliczu w...

Partner kategorii:

Wpływ przemian alotropowych na właściwości fizykochemiczne cyny

Z artykułu dowiesz się: jak wykorzystać właściwości cyny w przemyśle,jakie zagrożenia wiążą się z zastosowaniem cyny i jej stopów,w jaki sposób bezpiecznie stosuje się stopy cyny w przemyśle.

STAL_11-12_23_SUKCES_POLSKIEJ_TECHNOLOGII_iNspire
Partner kategorii:

Sukces polskiej technologii na światowych rynkach

W świetle dynamicznego rozwoju technologii w branży wycinarek laserowych, Marcin Ejma, założyciel i CEO Eagle Lasers, dzieli się swoimi unikalnymi spostrzeżeniami na temat transformacji, innowacji i kluczowych trendów, które kształtują przyszłość tego dynamiczneg...

STAL_11-12_23_JAK_SIE_PROGRAMUJE_ROBOTY_PRZEMYSLOWE_FOT_3
Partner kategorii:

Jeśli nie przewidzimy katastrofy, na pewno będzie katastrofa, czyli jak się programuje roboty przemysłowe

Jaka ścieżka najszybciej doprowadzi do zawodu programisty robotów przemysłowych oraz jakie kompetencje trzeba mieć, aby się w nim odnaleźć? Na te i inne pytania w rozmowie z Joanną Miśkiewicz odpowiada Dobromiła Włodarska, inżynier-robotyk, współwłaścicielka firm...

STAL-9-10-spawalnictwo-CO-SIE-DZIEJE-W-BRANZY-SPAWALNICZEJ-1
Partner kategorii:

Kontrola głębokości wtopienia w czasie rzeczywistym w procesie spawania laserowego z wykorzystaniem interferometrycznego pomiaru odległości − cz. I

Z artykułu dowiesz się: jakie wyzwania stoją przed procesem monitorowania spawania laserowego,jaką rolę odgrywa w procesie monitorowanie podczas spawania,jakie systemy do monitorowania warto stosować.

STAL_11-12_23_Mikolaj_Lagowski_TANI_LEASING_W_2023_ROKU_iStock-855198460
Partner kategorii:

Sposoby na tani leasing w 2023 roku

Z artykułu dowiesz się: co zrobić, żeby dostać tani leasing w 2023 roku;jak przy obecnym poziomie stóp procentowych znaleźć dobrą ofertę leasingu;na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę, wybierając leasing. ...

Partner kategorii:

Zakład PepsiCo w Żninie uruchamia nowoczesną linię produkcyjną Pepsi

Zakład napojowy PepsiCo w Żninie stale się modernizuje, stawiając na wydajność przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Taka właśnie jest nowa linia produkcyjna zbudowana i uruchomiona w  niespełna dwa miesiące. W zakładzie rozlewane są kultowe napoje Pepsi, Mirinda, ...

cynk-a-ochrona-przeciwkorozyjna-stali-przeglad-zastosowan-fot-2
Partner kategorii:

Rola cynku w ochronie przeciwkorozyjnej stali – przegląd zastosowań

Metaliczny cynk, w różnych postaciach, jest nadal masowo i z doskonałymi rezultatami wykorzystywany w wielu technikach ochrony przed korozją konstrukcji i wyrobów stalowych eksploatowanych w różnych warunkach – w atmosferze, wodzie i ziemi. Niniejsze opracowanie ma na celu wsk...

Reklama
elamed EKO

Relacje

Katalog produktów

Reklama
Poznaj dobre praktyki BHP
Reklama
dlaProdukcji.pl - rejestracja
Reklama
dlaSpecjalistów.pl

Sklep

STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/23

STAL Metale & Nowe Technologie 11-12/23

Zamów
Nowoczesne Hale 3-4/2023

Nowoczesne Hale 3-4/2023

Zamów
Utrzymanie Ruchu 1/2023

Utrzymanie Ruchu 1/2023

Zamów
Fastener 1/2023

Fastener 1/2023

Zamów
Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Zamów
Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Zamów
Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Zamów
Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Zamów
Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Zamów
Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Zamów
Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Zamów
Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Zamów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.