Zainteresowanie przedsiębiorstw wdrażaniem nowoczesnych technologii [BADANIE]

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie korzyści przynosi firmom z sektora produkcyjnego współpraca z ośrodkami badawczymi,
 • jakie rozwiązania technologiczne cieszą się największym zainteresowaniem,
 • na czym polega współpraca B+R.

Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych jest koniecznością, jeśli firma chce utrzymać konkurencyjność na rynku. Jakimi rozwiązaniami najbardziej zainteresowane są firmy z sektora produkcyjnego?

Niedobór surowców, rosnące koszty a także coraz bardziej złożone wymagania klientów wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie technologii coraz bardziej wydajnych i odpornych na czynniki zewnętrzne. Skracanie czasu realizacji zamówień [1], obniżenie kosztów produkcji czy też zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez projektowanie wyrobów zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów [2, 3] to tylko niektóre z aspektów rozpatrywanych przez naukowców i cele, do których dążą obecnie przedsiębiorstwa produkcyjne. Aby je osiągnąć, wszelkie procesy produkcyjne muszą być stale analizowane i udoskonalane [4], gdyż każda najmniejsza zmiana może zdecydować o sukcesie lub też porażce danego przedsięwzięcia, a nawet całego przedsiębiorstwa. Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne na globalnym rynku, są zobligowane postawić na innowacje. Co oznacza nie tylko inteligentne nowe produkty, ale również inwestycje w nowe technologie cyfrowe, takie jak: rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych, jak również szeroko rozumiane systemy cyber-fizyczne i cyfrowe bliźniaki [5, 6, 7].

zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi technologiami
Rys. 1. Obszary zainteresowania przedsiębiorstw

Synergia nauki i biznesu

Sektor dużych przedsiębiorstw charakteryzuje się posiadaniem działów B+R, które rozwijają a także wdrażają nowe produkty i technologie. W sektorze MŚP działy B+R często dopiero powstają i w początkowej fazie swojego istnienia głównie rozwiązują bieżące problemy produkcyjne. Ponadto działy B+R w sektorze MŚP zwykle nie posiadają odpowiedniej infrastruktury badawczej. Jednym ze sposobów pozyskania nowej wiedzy, zaplecza badawczego a także rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP jest tworzenie partnerstwa z Uczelniami i Instytutami Badawczymi.

Przykładem takiego działania jest współpraca pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z szeroko pojętym otoczeniem biznesowym. Bogate zaplecze badawcze Uczelni jak również wysokie kompetencje pracowników pozwalają na prowadzenie szerokiego wachlarza usług związanych z usprawnianiem procesów produkcyjnych przedsiębiorstw, projektowaniem nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych (z zastosowaniem zrobotyzowanego transportu, robotów manipulacyjnych konwencjonalnych i typu delta oraz cobotów współpracujących z człowiekiem) czy skanowaniem w technologii LIDAR obiektów wielkogabarytowych, tj. fabryk i całych hal produkcyjnych. Ponadto Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki posiada zaplecze badawcze pozwalające na testowanie i diagnostykę układów hydraulicznych olejowych i wodnych.

Firmy dążą do najwyższej jakości

Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw cieszy się również współpraca w zakresie badań związanych z jakością produkowanych wyrobów. Przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z badań metrologicznych z wykorzystaniem maszyny współrzędnościowej, urządzenia do pomiarów optycznych powierzchni, urządzenia do pomiaru dokładności przestrzennej obrabiarek, jak również aparatury do badań materiałowych w postaci cyfrowego mikroskopu z analizatorem pierwiastków LIBS, który umożliwia całkowitą analizę badanej próbki, od zdjęć makroskopowych, przez analizę mikrostruktury, modelowanie powierzchni w 3D, chropowatość, po zliczanie ziaren, wydzieleń czy wtrąceń oraz identyfikację ich składu chemicznego.

W ramach wzmacniania synergii a także transferu wiedzy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki co roku organizuje wydarzenie pod nazwą „Spotkanie Nauki i Biznesu”. W tym roku w wydarzeniu uczestniczyło blisko 100 firm i organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa a także 6 uczelni. Dla porównania w zeszłym roku w IV Spotkaniu Nauki i Biznesu udział brało 47 firm i 6 organizacji. Celem spotkania jest pozyskanie partnerów naukowych i biznesowych. Wydarzenie jest okazją do wymiany wiedzy a także doświadczeń z przedsiębiorcami i organizacjami działającymi na rzecz przedsiębiorstw. Towarzyszą mu dyskusje w ramach panelów eksperckich a także prezentacja infrastruktury wraz z jej możliwościami badawczymi, aplikacyjnymi i wdrożeniowymi.

Badanie zainteresowania przedsiębiorstw wdrażaniem nowych technologii

Chcąc uzyskać informacje dotyczące zainteresowania przedsiębiorstw nowymi technologiami, przeprowadzono badanie ankietowe wśród osób reprezentujących przedsiębiorstwa z różnych branż. W badaniu udział wzięło 129 osób reprezentujących 70 przedsiębiorstw a także 4 uczelnie.

Z przedstawionych na rys. 1 wyników możemy zauważyć, że największe zainteresowanie przedsiębiorstw nowoczesnymi technologiami jest w obszarze automatyzacji i robotyzacji jak również projektowania i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Drugimi co do zainteresowania obszarami okazały się:

 • zastosowanie robotów współpracujących z człowiekiem (cobotów),
 • a także systemy pomiaru i kontroli jakości procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych.

Na trzecim miejscu znalazły się takie obszary jak:

 • systemy sterowania maszyn i urządzeń czy też procesów wytwórczych, zwiększające ich efektywność i odporność na zakłócenia,
 • diagnostyka i monitorowanie procesów, maszyn, urządzeń z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych,
 • obróbka plastyczna i obróbka skrawaniem i badania właściwości materiałów.

Dużym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszyło się również zastosowanie systemów wizyjnych w automatyzacji i robotyzacji oraz w pomiarach i kontroli jakości wyrobów, wirtualna weryfikacja i walidacja procesów, a także badania struktury materiałów.

Podsumowanie – zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi technologiami

Zmieniające się otoczenie gospodarcze a także sytuacja geopolityczna na świecie wymuszają na przedsiębiorstwach potrzebę ciągłych zmian i doskonalenia swoich procesów. Jak można zauważyć z przeprowadzonych badań, największym zainteresowaniem cieszą się automatyzacja i robotyzacja jak również optymalizacja procesów produkcyjnych. Rozwijająca się synergia pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami pozwala firmom z sektora MŚP na:

 • rozwijanie swoich procesów,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii przez nawiązywanie ścisłej współpracy,
 • a także korzystanie z zaplecza badawczego uczelni i instytutów badawczych.

Podziękowania

Prezentowane badania były wspierane przez projekty nr RPZP.01.03.00-32-0004/18 oraz nr RPZP.01.03.00-32-0001/21, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 jak również współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czytaj też >> Mazak Go Green. Jak Yamazaki Mazak wprowadza zielone technologie?

Piśmiennictwo

 1. Duffie N., Bendul J., Knollmann M.: An analytical approach to improving due-date and lead-time dynamics in production systems. „J. Manuf. Syst. ”, paź. 2017, t. 45, s. 273-285, doi: 10.1016/j.jmsy.2017.10.001.
 2. Coletti P., Aichner T.: Mass Customization, w: P. Coletti i T. Aichner (red.): Mass Customization: An Exploration of European Characteristics. SpringerBriefs in Business. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011, s. 23-40. doi: 10.1007/978-3-642-18390-4_2.
 3. Jin Z., Marian R.M., Chahl J.S.: Achieving batch-size-of-one production model in robot flexible assembly cells. „Int. J. Adv. Manuf. Technol.”, 2023, t. 126, nr 5-6, s. 2097–2116, doi: 10.1007/s00170-023-11246-y.
 4. Ling S., Guo D., Rong Y., Huang G.Q.: Real-time data-driven synchronous reconfiguration of human-centric smart assembly cell line under graduation intelligent manufacturing system. „J. Manuf. Syst.”, paź. 2022, t. 65, s. 378-390, doi: 10.1016/j.jmsy.2022.09.022.
 5. Cohen Y., Faccio M., Galizia F.G., Mora C., Pilati F.: Assembly system configuration through Industry 4.0 principles: the expected change in the actual paradigms, 2017, s. 14958-14963. doi: 10.1016/j.ifacol.2017.08.2550.
 6. Fast-Berglund Å., Fässberg T., Hellman F., Davidsson A., Stahre J.: Relations between complexity, quality and cognitive automation in mixed-model assembly. „J. Manuf. Syst.”, lip. 2013, t. 32, nr 3, s. 449-455, doi: 10.1016/j.jmsy.2013.04.011.
 7. Fan Y. i in.: A digital-twin visualized architecture for Flexible Manufacturing System. „J. Manuf. Syst.”, lip. 2021, t. 60, s. 176-201, doi: 10.1016/j.jmsy.2021.05.010.
dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
napisz do autora: Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl

Robo Challenge: zaprogramuj robota!

Tegoroczna, czwarta już edycja Robo Challenge odbędzie się dniach 9 oraz 10 października 2024 r. we Wrocławiu. Wydarzenie to wielowymiarowa przestrzeń wymiany doświadczeń i kontaktów z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej. ...

Partner kategorii:

Ekologiczna stal pozyskiwana z odpadów!

O ekologicznej produkcji stali mówi się w ostatnim czasie coraz więcej. Zazwyczaj odnosi się ona do kwestii emisji gazów cieplarnianych, uwalnianych podczas produkcji. Tym razem doniesienia naukowców mówią o samych materiałach, wykorzystywanych podczas wytwarzania stali.

kotwy-mechaniczne-jakich-bledow-projektowych-i-montazowych-unikac

Mechaniczne kotwy ekspresowe

Pewne i bezpieczne zamocowanie elementów do podłoża betonowego wymaga zastosowania zamocowań o najwyższych parametrach nośności i odporności na warunki środowiskowe. Jednym z rozwiązań są mechaniczne kotwy ekspresowe, które znajdują swoje zastosowanie w montażu, gdzie w grę wc...

Partner kategorii:

Politechnika Krakowska ma nowe laboratorium

25 kwietnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. Politechnika Krakowska zyskała nowoczesne laboratorium, które umożliwia bard...

konferencja-loginpack-przelozenie-terminu-wydarzenia

Informacja o przełożeniu konferencji LogInPack

Informujemy, że konferencja LogInPack zaplanowana na 19-20 czerwca 2024 odbędzie się w innym terminie. Zdając sobie sprawę, jak ważnym wydarzeniem jest konferencja LogInPack dla branży logistycznej i pakowaniowej, dokładamy wszelkic...

Partner kategorii:

Co trzeci przetwórca tworzyw sztucznych inwestuje w park maszyn i urządzeń

Polskie przedsiębiorstwa przetwarzające tworzywa sztuczne zwiększyły swoją zdolność do konkurowania. Świadczy o tym wzrost sub-indeksu MiU dla tej branży o 6,15 pkt. Jest to efekt m.in. zwiększenia nakładów na modernizację parku maszyn i urządzeń (MiU) oraz automatyzację pro...

STAL_5-6_24_obrobka_rozmowa_ze_Zbigniewem_Parterem_iStock-875273138

Przyszłość obróbki plastycznej metali w Polsce

Przemysł metalurgiczny stoi dziś przed niejednym wyzwaniem. O radzeniu sobie z nimi opowiada rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, specjalista w zakresie obróbki plastycznej metali. Joanna Miśk...

Metody łamania wiórów w obróbce skrawaniem – cz. II

Z artykułu dowiesz się: jakie są sposoby łamania wiórów;od czego zależy wybór metody łamania;jakie są wady i zalety poszczególnych metod. Dobór odpowiedniej metody łamania...

Sztuczna inteligencja: jak przygotować się na zmiany w pracy

Wśród medialnego szumu, który nieustannie towarzyszy sztucznej inteligencji, łatwo jest przeoczyć, jak niepozornie, a zarazem radykalnie, AI przekształca nasz świat pracy. Od niszowej fascynacji do dominującego trendu, generatywna sztuczna inteligencja, która za sprawą OpenA...

awarie-budowlane-2024-podsumowanie-konferencji-fot-1

Podsumowanie Konferencji Awarie Budowlane 2024

W dniach 20-24 maja 2024 r. odbyła się w Międzyzdrojach XXXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Tematyka awarii i katastrof budowlanych od 50 lat związana jest ze środowiskiem szczecińskim. W latach 1974 – 1993 z ini...

STAL_5-6_24_KOMPAKTOWA_STACJA_DO_SPAWANIA_LASEROWEGO_FOT_4

TruLaser Station 7000. Kompaktowa stacja do spawania laserowego 3D

Firma TRUMPF jest znanym i cenionym na świecie producentem maszyn do obróbki blach (m.in.: wykrawanie, gięcie, jak również cięcie i spawanie laserowe), różnego typu rezonatorów laserowych do obróbki materiałów oraz zaawansowanej elektroniki. Bazując na rozwijanej przez dekad...

STAL_5-6_24_Karol_Frydrych_SPD_POPRAWA_WLASCIWOSCI_MECHANICZNYCH_MATERIALOW_iStock-1757332858
Partner kategorii:

O spajalności stali bainitycznych: nanostrukturalne stale bainityczne

Z artykułu dowiesz się: czym są stale nanobainityczne;jakie są ich zalety oraz ograniczenia;gdzie można je wykorzystać. Ze względu na doskonałą kombinację właściwości wytr...

W ten sposób marnujemy rekordowe ilości taniej zielonej energii

Ograniczenia w produkcji energii z OZE powtarzają się coraz częściej. Jak podaje Forum Energii, łącznie w kwietniu br. ograniczono generację 149,6 GWh energii elektrycznej. Z tego 25,8 GWh z farm wiatrowych i 123,8 GWh z dużych instalacji fotowoltaicznych. 

zloty-medal-targow-modernlog-2024-poznaj-laureatow

Znamy laureatów nagrody Złoty Medal targów MODERNLOG 2024

Poznaliśmy produkty wyróżnione prestiżową nagrodą Złotego Medalu na targach Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG 2024 oraz ITM INDUSTRY EUROPE 2024. Laureaci zawalczą teraz o Złoty Medal Wybór Konsumentów. W minionym tygod...

STAL_5-6_24_Wojciech_Kowalski_APERIODYCZNE_STRUKTURY_W_STOPACH_METALI_iStock-1480039441
Partner kategorii:

Kwazikryształy – aperiodyczne struktury w stopach metali

Z artykułu dowiesz się: czym są kwazikryształy;jakimi cechami się charakteryzują;gdzie mogą znaleźć zastosowanie. 5 października 2011 roku izraelski badacz Dan Shechtman o...

Środki dla przedsiębiorców na GOZ. Fundusze Europejskie wspierają zazielenianie polskich firm

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Wpisuje się w szersze ramy polityki klimatycznej, a także zrównoważonego rozwoju. GOZ stanowi integralny element dążenia UE do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmniejszenie ilości odp...

Relacje

Katalog produktów

Sklep

STAL Metale & Nowe Technologie 1-2/24

STAL Metale & Nowe Technologie 1-2/24

Zamów
Nowoczesne Hale 1/2024

Nowoczesne Hale 1/2024

Zamów
Utrzymanie Ruchu 1/2024

Utrzymanie Ruchu 1/2024

Zamów
Fastener 1/2023

Fastener 1/2023

Zamów
Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Metody diagnostyki maszyn i urządzeń w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Zamów
Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Rozwiązania energooszczędne wykorzystywane w budownictwie wielkopowierzchniowym (e-book)

Zamów
Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Gwinty - rodzaje, wymiary, podstawowe obliczenia

Zamów
Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Koła zębate – projektowanie, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja

Zamów
Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Zamów
Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Metrologia. Wybrane zagadnienia (e-book)

Zamów
Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Przewodnik po technologiach przemysłu 4.0

Zamów
Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Vademecum projektanta. Budownictwo halowe (e-book)

Zamów
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.