XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna Łukasiewicz-KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Na­pędów Elektrycznych”

W dniach 22-24.09.2021 r. w Ry­trze po raz 29. spo­tkali się uczestnicy Konferencji Naukowo-Tech­nicznej „Pro­blemy Eksploata­cji Ma­szyn i Napędów Elek­trycz­nych”. Konferencja została zorga­nizowana przez Sieć Badawczą ŁukasiewiczInstytut Napędów i Ma­szyn Elektrycznych KOMEL z Katowic. Tegoroczna konferencja PEMINE została po raz trzeci objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pa­tronat nad konferen­cją po raz ko­lejny objął Komi­tet Elektrotechniki PAN. Konferencję zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zagadnienia podjęte na konferencji

Konferencja PEMINE to jedyna w kraju, bardzo wysoko oceniana przez uczestników konferencja o tematyce maszyn i napędów elektrycznych. Ma charakter aplikacyjny. Oprócz przedstawicieli świata nauki licznie uczestniczą w niej goście z zakładów przemysłowych. Za­gadnieniami dominującymi podczas konferencji były m.in.:

– elektromobilność: projektowanie, eksploatacja pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycz­nym,

– projektowanie i nowe serie ma­szyn elek­trycznych,

– silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,

– energoelektroniczne układy zasila­nia i sterowania maszyn elek­trycz­nych,

– modernizacja silników i ich dobór do układów napę­dowych,

– metody badań, diagnostyka i nowoczesna apa­ratura badawcza,

– odnawialne źródła energii i trans­port przyjazny środowisku.

Inaugurując obrady dy­rektor Łuka­siewicz-KOMEL, prof. Jakub Bernatt omówił pro­gram oraz cel konferen­cji. Kolejno dr inż. Sta­ni­sław Gaw­ron zaprezentował naj­ważniej­sze osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie oraz plany na przyszłość. W ramach konfe­rencji odbyły się 4 se­sje plenarne oraz se­sja dialo­gowa.

Ogółem za­pre­zento­wano 51 refe­ratów: 26 na se­sjach ple­nar­nych, po­zostałe na sesji dialo­gowej.

Elektromobilność

Zgodnie z wieloletnią tradycją od­rębną sesją była sesja dotycząca Elektromobilności, na której prym wiodły za­gadnienia związane z projektowaniem, eksploatacją po­jaz­dów i środ­ków transportu o na­pę­dzie elek­trycznym. W trakcie konferencji premierę miały dwie monografie  przygotowane na cześć wieloletnich, zasłużonych  pracowników Łukasiewicz-KOMEL, Panów Macieja Bernatta oraz Tadeusza Glinki. 

Podczas wystawy pojazdów elektrycznych zaprezentowano pierwszy polski zeroemisyjny autobus elektryczny, do którego napęd zaprojektowano w Łukasiewicz-KOMEL, a także nowe pojazdy elektryczne firm FSO z Kutna oraz Melex.

Referaty prezentowane na konfe­rencji wydane zostały w kwartalniku „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Pro­blemowe”. Podczas konferencji 11 firm z branży maszyn i napędów elektrycznych zaprezentowało nowe technologie, wyroby i usługi, zarówno w formie prezentacji reklamowych, jak i na stoiskach firmowych.

Na stoisku Łukasiewicz-KOMEL za­prezento­wano szereg nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie napędów elektrycznych, w tym dedykowanych specjalnie na potrzeby obronności kraju.

Uczestnicy

W konferencji uczestniczyło blisko 130 osób z 64 firm i in­stytucji, w tym 7 instytutów reprezentujących Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Podczas kolacji biesiadnej w Karcz­mie nad Potokiem, przy ognisku i grillu goście mieli okazję obejrzeć występ kapeli Górali z Łososiny. W trakcie bankietu wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Łukasiewicz-KOMEL. Uroczystą kolację uświetnił występ znanego  i lubia­nego aktora i satyryka Cezarego Pazury oraz ze­społu Rifformacja. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz upominki firmowe.

Patronat medialny nad konferencją ob­jęły redakcje następujących czasopism: Napędy i Ste­rowanie, Elek­troInfo, Ślą­skie Wiadomo­ści Elek­tryczne, Elektrosystemy, Wiadomo­ści Elektrotechniczne, Energe­tyka, Energetyka Wodna, Utrzyma­nie Ru­chu, Industrial Monitor, Projektowa­nie i Konstrukcje Inżynierskie, Główny Mechanik, a także wortale bran­żowe: ro­bo­tyka.com, ener­go­elektro­nika.pl, zrobotyzowany.pl oraz staleo.pl.

Na zakończenie dyrektor podzięko­wał uczestnikom za liczne uczestnictwo oraz za­prosił na kolejną, ju­bileuszową XXX konfe­rencję PEMINE, która od­będzie się we wrześniu 2022 roku. 

Sprawdź również inne wydarzenia branżowe >>

Optymalizacja pracy maszyn CNC w otoczeniu produkcyjnym

Optymalizacja pracy maszyn CNC, obszarem, w którym można w najbardziej efektywny sposób doprowadzić do skutecznej optymalizacji, jest poprawa ścieżki ruchu narzędzia z punktu widzenia wybranego parametru. Jednym słowem – optymalizacja programuobróbczego.

Kolejne-rekordy-na-polskim-rynku-magazynow-Pomorskie-dolaczylo-do-grona-milionerow
Partner kategorii:

Kolejne rekordy na polskim rynku magazynów. Pomorskie dołączyło do grona milionerów

Niemal 23 mln mkw. - tyle powierzchni magazynowych znajduje się w Polsce po trzecim kwartale 2021 roku, z czego ponad 1 mln mkw. w województwie pomorskim, które dołączyło do grona pozostałych pięciu największych rynków. W budowie znajduje się aktualnie aż 3,71 ml...

Partner kategorii:

XIII Forum Stali Nierdzewnych

18 listopada 2021r. w hotelu Vienna House Easy w Katowicach odbędzie się XIII Forum Stali Nierdzewnych, które adresowane jest do inżynierów, technologów, konstruktorów, spawalników i innych ekspertów z wielu branż przemysłowych w Polsce, związanych ze środowiskie...

Partner kategorii:

Optymalizacja pracy maszyn CNC w otoczeniu produkcyjnym

Optymalizacja pracy maszyn CNC, obszarem, w którym można w najbardziej efektywny sposób doprowadzić do skutecznej optymalizacji, jest poprawa ścieżki ruchu narzędzia z punktu widzenia wybranego parametru. Jednym słowem – optymalizacja programuobróbczego.

URU-4-21-diagnostyka-Marek-Fidali-SYSTEMY-MONITOROWANIA-TECHNOLOGIA-IO-LINK-RYS-5
Partner kategorii:

Szybkie tworzenie systemów ciągłego monitorowania dzięki technologii IO-Link

Wraz z rozwojem przemysłu, a także pojawieniem się koncepcji Przemysł 4.0 przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają strategie obsługi maszyn bazujące na stanie technicznym (CBM – condition based maintenance), a także predykcji (predictive maintenance and prescriptive maintena...

Urwana-sruba-jak-wykrecic-gwint-z-urwanej-sruby-iStock
Partner kategorii:

Urwana śruba – jak wykręcić gwint z urwanej śruby

Każdy chciałby uniknąć sytuacji, w których dochodzi do urwania śruby. Niestety nawet najostrożniejsze użytkowanie może się w ten sposób skończyć. Zwłaszcza wtedy, gdy korzysta się z produktów niskiej jakości.

Partner kategorii:

Łukasiewicz staje do walki o prawie 100 mld euro

Sieć Badawcza Łukasiewicz chce powalczyć o unijne fundusze w ramach programu „Horyzont Europa”. W obecnej perspektywie jest do wzięcia 95,5 miliardów euro. Pomóc ma w tym uruchomione właśnie Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI). Kieruje nim dr Rafael Popper, specja...

URU-4-21-diagnostyka-Marek-Fidali-SYSTEMY-MONITOROWANIA-TECHNOLOGIA-IO-LINK-RYS-5
Partner kategorii:

Szybkie tworzenie systemów ciągłego monitorowania dzięki technologii IO-Link

Wraz z rozwojem przemysłu, a także pojawieniem się koncepcji Przemysł 4.0 przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają strategie obsługi maszyn bazujące na stanie technicznym (CBM – condition based maintenance), a także predykcji (predictive maintenance and prescriptive maintena...

STAL-9-10-21-rynek-POWDER-IGP-ON-TOUR-IGP-truck
Partner kategorii:

POW(D)ER IGP on Tour – mobilne centrum szkoleniowe wyruszyło w Polskę!

Po roku obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa firma IGP Pulvertechnik w końcu mogła wejść w fazę realizacji planowanego od 2019 roku projektu POW(D)ER IGP on Tour. Redakcja czasopisma „STAL Metale & Nowe Technologie” miała okazję na własne oczy zobaczyć, jak 7 wrz...

reklama
reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.