System 32

System 32 to meblarski standard technologiczny wykorzystywany w produkcji mebli skrzyniowych. Co ciekawe, nie jest on znormalizowany, ale jest powszechnie stosowany przez producentów mebli na całym świecie. Ułatwia on projektowanie indywidualnych mebli, upraszcza technologię produkcji oraz kompletację łączników, zawiasów i innych okuć meblowych.

System-32-iStock-dlaProdukcji.pl
Fot. iStock

Meble skrzyniowe są zbudowane z formatek meblowych. W systemie 32 uporządkowane jest rozmieszczenie w formatkach łączników i innych okuć, takich jak np.: zawiasy, prowadnice szuflad, wsporniki półek i uchwyty. System 32 opiera się na trzech wymiarach podstawowych: 32, 37 i 5 mm oraz kilku wymiarach uzupełniających. Jest bardzo prosty, można go podsumować w czterech punktach:

  • rozstaw otworów w formatce: siatka o wymiarach 32 x 32 mm,
  • odległość między przednim, pionowym rzędem otworów a przednią krawędzią formatki: 37 mm,
  • odległość między poziomym rzędem otworów a górną lub dolną krawędzią formatki: połowa grubości płyty (zwykle 8, 9 lub 9,5 mm),
  • podstawowa średnica otworu: 5 mm, uzupełniające średnice otworów: 3, 4, 8 i 10 mm.

Otwory w systemie 32 można podzielić na konstrukcyjne oraz systemowe. Otwory systemowe służą do montażu standardowych elementów szafek, takich jak: prowadnice szuflad, zawiasy, uchwyty, wsporniki półek i inne. Ich średnica to najczęściej 5 mm, rzadziej 3 lub 4 mm. Otwory konstrukcyjne służą do wykonywania połączeń pomiędzy formatkami, ich średnice to najczęściej 5 lub 8 mm, rzadziej 3, 4 lub 10 mm. Przykłady łączników kompatybilnych z systemem 32 przedstawiono na fot. 1. Należą do nich m.in.: wsporniki półek, które zwykle pasują do średnicy otworu 5 mm, śruby meblowe przechodzące przez otwory 5 lub 8 mm, łączniki wykorzystujące otwory o średnicach 5, 8 i 10 mm, wkręty pasujące do otworów pilotujących o średnicach 3, 4 lub 5 mm i przechodzące przez otwory przelotowe 5 lub 8 mm oraz kołki meblowe o średnicach dopasowanych do otworów 5, 8 i 10 mm.

Przeczytaj także: Elementy złączne dla przemysłu offshore

Używanie systemu 32

Przykład formatki z otworami wykonanymi w systemie 32 przedstawiono na rys. 1. Szerokości formatek powinny być sumami wymiaru 37, wielokrotności rozstawu 32 mm oraz pozostałego wymiaru o dowolnej wielkości (w przykładzie na rys. 1 jest to 69 mm). Wysokości formatek to suma wielokrotności rozstawu 32 mm i sumy dwóch połówek grubości zastosowanej płyty meblowej (w przykładzie na rys. 1 zastosowano płytę o grubości 18 mm).

Przykładowa formatka pokazana na rys. 1 może być montowana zarówno jako lewa lub jako prawa ścianka mebla. Jeżeli zostanie zamontowana jako ścianka lewa, to otworami systemowymi będą otwory zaznaczone na zielono (czerwone otwory nie będą używane), natomiast jeżeli zostanie zamontowana jako prawa – otworami systemowymi będą czerwone otwory, a zielone pozostaną niewykorzystane. Jest to jedna z głównych zalet technologicznych systemu 32, ułatwiająca seryjną produkcję mebli.

W niektórych przypadkach formatki mogą być montowane zarówno jako lewa, jak i prawa, i dodatkowo montowane w dowolnej pozycji na stronie mebla. Są więc dwukrotnie symetryczne. Rys. 2a przedstawia przykładową formatkę dwukrotnie symetryczną (lewa – prawa strona mebla oraz góra – dół mebla), a rys. 2b przedstawia przykładową formatkę o układzie wierceń jednokrotnie symetrycznym (lewa – prawa strona mebla). W układzie pokazanym na rys. 2a formatka może być montowana zarówno jako lewa lub prawa ścianka boczna szafki, może też być obracana o 180° (zamieniana góra z dołem).

Układ wierceń dwukrotnie symetryczny jest możliwy na formatkach o wymiarach:

szerokość S = X ∙ 32 + 2 ∙ 37 oraz wysokość W = Y ∙ 32 + 2 ∙ g,

gdzie;

X – liczba naturalna, mnożnik szerokości,
Y – liczba naturalna, mnożnik wysokości,
g – połowa grubości płyty (w przykładzie przedstawionym na rys. 1: S = 16 ∙ 32 mm + 2 ∙ 37 mm = 586 mm, W = 24 ∙ 32 mm + 2 ∙ 9 mm = 768 mm).

Dwukrotnie symetryczny układ wierceń w formatkach sprawdza się w przypadku zautomatyzowanej produkcji przemysłowej, znakomicie upraszcza technologię, a niewielką ceną za te zalety są nadmiarowe rzędy otworów.

Zawiasy drzwiczek są montowane w otworach systemowych korpusu mebla i dlatego dobierając wysokość frontu drzwiczek w meblu skrzyniowym, należy ją zmieniać, stosując moduł 32 mm. Ponieważ do otwarcia drzwiczek niezbędne są szczeliny pomiędzy frontami drzwiczek, to w praktyce wysokość frontu jest wielokrotnością modułu 32 mm, pomniejszoną o wielkość dwóch szczelin lub szczeliny pomiędzy innymi elementami mebli (sąsiednimi drzwiczkami i frontem szuflady). Analogicznej zasadzie podlegają szerokości drzwiczek.

Podobnie jak w przypadku drzwiczek, wymiary frontów szuflad są zawsze wielokrotnością wartości 32 mm, pomniejszoną o szczeliny pomiędzy nimi. W szufladach stosuje się dwie metody umieszczenia otworów systemowych względem frontów szuflad. Pierwsza, zwana rejestracją systemową, zakłada, że środki frontów szuflad umieszczone są na wprost otworów systemowych. W rejestracji przesuniętej środki frontów szuflad umieszczone są pomiędzy otworami systemowymi; pokazano to na rys. 3, na którym, po lewej stronie rys. 3a, jest uwidoczniona rejestracja systemowa, a po prawej stronie rys. 3a – rejestracja przesunięta.

Interpretacje systemu 32

Za twórcę systemu 32 uznaje się firmę Hettich, która wprowadziła te zasady projektowania mebli skrzyniowych w 1971 roku, kierując się chęcią stypizowania technologicznego oferowanych okuć meblowych. Z systemem 32 kompatybilne są prawie wszystkie rodzaje okuć meblowych. Okucia systemowe pokazano na rys. 4.

Istnieje wiele modyfikacji systemu 32, jako przykładowe można wymienić: Blum Process 32, Grass Kiss II. Process 32 bazuje na płycie o grubości 19 mm. Opiera się na jednokrotnie symetrycznym sposobie wierceń w formatkach szafek (z otworami początkowymi na górze 56,5 mm od górnej krawędzi oraz 46,5 mm od dolnej krawędzi). Wysokość frontów szuflad to wielokrotność wartości 32 mm z uwzględnieniem górnej szczeliny 10 mm i pozostałych szczelin 3 mm. Niestety w tym systemie zastosowano niekonsekwentną rejestrację czół szuflad (rys. 3b). Kiss II wykorzystuje dwukrotnie symetryczne formatki, w których odległość od dołu oraz góry formatki do pierwszego otworu systemowego wynosi 35 mm, a z lewej i prawej strony 37 mm. Wymiary frontów drzwiczek i szuflad są wielokrotnością wartości 32 mm, szczelin pomiędzy sąsiadującymi frontami (4,5 mm) oraz grubości zastosowanych płyt.

Podsumowanie

Główne zalety systemu 32 to:

  1. Uproszczenie projektowania mebli. Nie ma potrzeby czasochłonnego i za każdym razem indywidualnego rozplanowywania pozycji łączników, wymiarów drzwiczek i szuflad. Meble, aczkolwiek o różnych wymiarach i wyglądzie zewnętrznym, mają powtarzalną, „systemową” strukturę wewnętrzną.
  2. Uproszczenie technologii produkcji – formatki pasują zarówno do lewej, jak i do prawej strony mebla, a w przypadku formatek dwukrotnie symetrycznych można podczas montażu zamieniać gorę z dołem. Nie trzeba w takich formatkach oznaczać góry i dołu oraz prawej i lewej strony, ma to duże znaczenie przy zautomatyzowanym procesie produkcji oraz zrobotyzowanym montażu. Zmniejsza się asortyment wymaganych narzędzi, zdecydowana większość otworów i gniazd ma średnice 5 i 8 mm, rzadziej stosuje się średnice 3, 4 i 10 mm oraz większe średnice do wykonywania gniazd pod puszki zawiasów i łączniki mimośrodowe. Przemysłowe wiertarki wielowrzecionowe mają wrzeciona rozstawione co 32 mm i wykonują w jednej operacji wiele otworów jednocześnie – nie trzeba tracić czasu na pozycjonowanie pojedynczego wrzeciona obrabiarki do każdego otworu.
  3. Kompatybilność z rożnymi rodzajami okuć – okucia rożnych producentów można stosować wymiennie, nie jest konieczne wyposażanie się w oddzielne oprzyrządowanie produkcyjne i montażowe.
OnRobot-wprowadza-na-rynek-najmocniejszy-na-swiecie-elektryczny-chwytak-podcisnieniowy-do-ciezkich-zastosowan-paletyzacji-fot-1-dlaProdukcji.pl

OnRobot wprowadza elektryczny chwytak podciśnieniowy do ciężkich zastosowań paletyzacji

Nowy elektryczny chwytak podciśnieniowy VGP20 OnRobot to rozwiązanie o dużej mocy do wymagających aplikacji paletyzacji, w tym obsługi ciężkich, nieporęcznych i porowatych powierzchni.

Magazyny-wkraczaja-do-miast-dlaProdukcji.pl

Magazyny wkraczają do miast

Rozwój e-commerce i przyspieszający proces urbanizacji przekładają się na rosnące zasoby magazynów miejskich w Polsce. Magazyny wkraczają do miast, a ich podaż wynosi około 1,6 mln mkw. z perspektywą wzrostu.

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe-dlaProdukcji.pl

Bezzwrotne dotacje dla firm z całej Polski na promocję eksportu

Klaster Logistyczno Transportowy Północ Południe z Gdańska realizuje projekty, w ramach których firmy mogą uzyskać dofinansowanie na promocję eksportu. Celem Projektów jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LT...

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe-dlaProdukcji.pl

Bezzwrotne dotacje dla firm z całej Polski na promocję eksportu

Klaster Logistyczno Transportowy Północ Południe z Gdańska realizuje projekty, w ramach których firmy mogą uzyskać dofinansowanie na promocję eksportu. Celem Projektów jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LT...

Przygotowanie-do-wdrozenia-konserwacji-predykcyjnej-dlaProdukcji.pl

Przygotowanie do wdrożenia konserwacji predykcyjnej

Zastosowanie oprogramowania i czujników do przewidywania stanu maszyn Jeśli wierzyć prognozom, do roku 2021 aż 25 miliardów urządzeń będzie połączonych z Internetem Rzeczy (Internet of Things — IoT). Marek Łukaszczyk, europejski dyre...

Jak-zmieniala-sie-technologia-laserowa-dlaProdukcji.pl

Jak zmieniała się technologia laserowa?

Lasery to urządzenia, które są w użytku już prawie 70 lat. Są wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu, m.in. jako wycinarki, które pozwalają na bardzo precyzyjne i dokładne cięcie blach. Od momentu powstania technologia laserowa przeszła już kilka modyfikacji, co ...

Polska-Izba-Gospodarcza-Przemyslu-Drzewnego-partnerem-targow-DREMA-2021-dlaProdukcji.pl

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego partnerem targów DREMA 2021

Prace nad warstwą merytoryczną 37. edycji targów DREMA trwają od początku roku. Kluczowe elementy takie jak Strefa Promocji Drewna czy konferencja branży drzewnej powstają we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego.

OnRobot-wprowadza-na-rynek-najmocniejszy-na-swiecie-elektryczny-chwytak-podcisnieniowy-do-ciezkich-zastosowan-paletyzacji-fot-1-dlaProdukcji.pl

OnRobot wprowadza elektryczny chwytak podciśnieniowy do ciężkich zastosowań paletyzacji

Nowy elektryczny chwytak podciśnieniowy VGP20 OnRobot to rozwiązanie o dużej mocy do wymagających aplikacji paletyzacji, w tym obsługi ciężkich, nieporęcznych i porowatych powierzchni.

reklama
reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.