Oddymianie hal produkcyjnych i magazynowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe hal produkcyjnych i magazynowych stanowią obecnie z punktu widzenia wielkości strat pożarowych jedne z najistotniejszych problemów ochrony przeciwpożarowej.

Jak pokazują statystyki (według danych KGPSP), mimo niewielkiego udziału procentowego liczby pożarów w obiektach produkcyjnych i magazynowych w stosunku do wszystkich pożarów, jakie występują w kraju (zgodnie z rys. 1), jest to odpowiednio 1,5% i 0,7%, straty finansowe w tych pożarach stanowią łącznie 25% wszystkich strat pożarowych (rys. 2). Wielkość strat pożarowych w budynkach produkcyjnych znacznie przewyższa straty występujące w budynkach magazynowych. W ciągu ostatnich sześciu lat w przypadku tych pierwszych wahała się ona od około 150 mln zł do blisko 450 mln zł, natomiast drugich – od 50 mln zł do 150 mln zł rocznie (rys. 3). W związku z tym oddymianie hal produkcyjnych i magazynowych jest bardzo istotne.

Zabezpieczenie hali przed pożarem

Dodatkowe wymagania w zakresie ochrony przed pożarem hal przemysłowych i znajdującego się w nich mienia określają ubezpieczyciele, przy czym ostatnio coraz częściej uznają oni, że samo spełnienie polskich przepisów nie gwarantuje wcale tej ochrony w wystarczającym stopniu [4]. Na stanowisko takie wpłynął występujący w ostatnich latach znaczny wzrost liczby pożarów i związanych z nimi strat materialnych w obiektach produkcyjnych i magazynowych. W latach 2010-2015 miały w Polsce miejsce 13 750 pożarów obiektów produkcyjnych i 6614 – magazynowych. Straty pożarowe w analizowanych latach wynosiły w obu grupach obiektów średnio 420 mln zł rocznie, a ¾ z nich dotyczyło obiektów produkcyjnych. Istotne jest, że ponad 83% omawianych pożarów stanowiły pożary małe – o powierzchni nie przekraczającej 70 m² – co odpowiada kryteriom pożarów lokalnych z Eurokodu 1 [6] – średnica pożaru do 10 m i moc pożaru – do 50 MW. Oznacza to zatem, że 83% pożarów w obiektach przemysłowych zostało ugaszonych, zanim osiągnęły większe rozmiary!


Powszechnie uznaje się, że niedopuszczenie do znacznych rozmiarów pożaru jest gwarantowane w przypadku zastosowania w obiekcie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych. Jednak o małych rozmiarach wspomnianych 83% pożarów nie zadecydowała wcale obecność stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i wielu właścicieli obiektów przemysłowych nie chce stosować tych urządzeń – nie wymaganych zresztą przez polskie przepisy – głównie ze względu na koszty, ufając, że ochronę ich obiektów przed zniszczeniem w wyniku pożaru zapewnią w wystarczającym stopniu urządzenia oddymiające. W omawianych obiektach urządzenia oddymiające również nie są obligatoryjne, chociaż ich stosowanie pozwala na znaczne złagodzenie wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej obiektów i dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych, a także wymagań ewakuacyjnych [2]. Zdaniem specjalistów te złagodzenia są bezzasadnie duże [7, 8].

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Fot. 3a.

Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska

Termin „korozja” (łac. corrosio – gryzienie) oznacza niszczenie tworzyw konstrukcyjnych na skutek oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych otaczającego środowiska. Proces korozji rozpoczyna się od powierzchni materiału, postę...

Monitoring-konstrukcji-obiektow-wielkopowierzchniowych

Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych

W artykule przedstawiono zagadnienie monitoringu konstrukcji w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych. Omówiono prawne i ekonomiczne przesłanki stosowania monitoringu w tego typu obiektach. Zwrócono uwagę na znaczenie i ...

Modelowanie numeryczne

Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia

Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjaw...

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Spawanie

Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Kształtowanie plastyczne

Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego

W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypo...

czyszczenie maszyn

Czyszczenie maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji

Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkc...

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.