Podsumowanie konferencji online o innowacjach w przemyśle

Za nami wirtualna konferencja Innowacje 4.0. Zamień wyzwania na innowacyjność, która zgromadziła ponad 200 specjalistów z branży przemysłowej. Jednym z poruszanych tematów były kwestie związane z finansowaniem inwestycji w innowacje. Jak wynika z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych przeprowadzonego na zlecenie Autodesk, na przeszkodzie rozwoju cyfryzacji w blisko 40% przedsiębiorstw przemysłowych stoi brak wystarczających środków finansowych, a w prawie 45% brak odpowiednio wykształconych pracowników.

Podczas 4 intensywnych dni szkoleniowych, odbyły się 23 sesje na tematy takie jak: innowacje w przemyśle, rozwiązania do zdalnej współpracy w obszarze projektowania i wytwarzania, PLM jako narzędzie do zarządzania procesowego i wiele innych. Zaprezentowane zostały również najlepsze praktyki innowacyjne firm produkcyjnych na podstawie studium przypadku. Materiały z prelekcji dostępne są bezpłatnie na stronie: www.autodesk.pl/campaigns/dmonlinepostevent.

Jak wynika z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych kwestia podnoszenia kompetencji pracowników jest szalenie ważna. Dzięki wirtualnym konferencjom pracownicy mogą w łatwy i przystępny sposób podnosić swoje kwalifikacje, z dowolnego miejsca. Dodatkowo, dzięki temu, że materiały merytoryczne są dostępne również po konferencji – zawsze mogą wrócić do interesujących ich zagadnień.

Jednym z poruszanych tematów, które spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników była kwestia finansowania inwestycji w innowacje technologiczne. Jak wynika z badania Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych, prawie 72% ankietowanych przedstawicieli firm przemysłowych, które poniosły nakłady na digitalizację odnotowało wzrost przychodów.

Wyniki badania pokazują również, że brak środków finansowych to znacznie częstszy hamulec procesu cyfryzacji mikro i małych przedsiębiorstw, niż podmiotów dużych, zatrudniających ponad 250 pracowników. Bariera finansowa była bardziej powszechna wśród firm o zasięgu lokalnym niż wśród podmiotów prowadzących działalność o światowym zasięgu. Wśród blisko 40% firm przemysłowych przeszkodą w transformacji cyfrowej mogą być nie tylko niewystarczające środki finansowe, ale także trudności w pozyskiwaniu ich ze źródeł zewnętrznych.

Inicjatywa Przyszłość Polskiego Przemysłu, powołana przez Autodesk, koncentruje wokół siebie polskie firmy przemysłowe stawiając sobie za cel wsparcie ich cyfryzacji. Nadrzędnym celem inicjatywy jest dzielenie się i wymiana wiedzą, pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii cyfrowych, które pozwolą kreować lepsze produkty, ograniczając zużycie materiałów, czasu czy innych kluczowych zasobów. Jednocześnie, Inicjatywa wskazuje również miejsca, skąd można pozyskać finansowanie inwestycji w innowacje, które są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na dzisiejszym rynku przemysłowym.

 

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Fot. 3a.

Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska

Termin „korozja” (łac. corrosio – gryzienie) oznacza niszczenie tworzyw konstrukcyjnych na skutek oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych otaczającego środowiska. Proces korozji rozpoczyna się od powierzchni materiału, postę...

Monitoring-konstrukcji-obiektow-wielkopowierzchniowych

Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych

W artykule przedstawiono zagadnienie monitoringu konstrukcji w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych. Omówiono prawne i ekonomiczne przesłanki stosowania monitoringu w tego typu obiektach. Zwrócono uwagę na znaczenie i ...

Modelowanie numeryczne

Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia

Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjaw...

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Spawanie

Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Kształtowanie plastyczne

Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego

W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypo...

czyszczenie maszyn

Czyszczenie maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji

Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkc...

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.