Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska

Termin „korozja” (łac. corrosio – gryzienie) oznacza niszczenie tworzyw konstrukcyjnych na skutek oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych otaczającego środowiska. Proces korozji rozpoczyna się od powierzchni materiału, postępując w jego głąb, oraz często, chociaż nie zawsze, towarzyszy mu zmiana wyglądu powierzchni metalu.

Korozja

W zależności od mechanizmu procesu wyróżniamy korozję chemiczną oraz elektrochemiczną (rys. 1). Efektami korozji są m.in.: bezpowrotne straty materiałów, awarie urządzeń i sprzętu, straty produkcyjne, zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego oraz skażenie środowiska naturalnego. Szacuje się, że straty powodowane korozją wynoszą od 6 do 10% wartości produktu krajowego brutto (PKB) [1]. Konieczność ekonomicznego myślenia i oszczędnego gospodarowania dobrami naturalnymi zmusza do poszukiwania bardziej odpornych korozyjnie stopów metali oraz odpowiedniego zabezpieczenia ich przed takim procesem jak korozja.
Pojęcia „korozja” i „odporność na korozję” określonego tworzywa nie mają znaczenia absolutnego. Metal lub stop odporny na korozję w jednych warunkach może być odporny, a w innych może ulegać intensywnej korozji. Na przykład miedź jest całkowicie odporna na korozję w zwykłej wodzie, natomiast zupełnie nieodporna w roztworach amoniaku; stal stopowa 18/8 ma dobrą odporność w wilgotnym powietrzu, w kwasie azotowym i w wielu innych środowiskach, natomiast szybko ulega korozji w roztworze kwasu solnego.

Korozja atmosferyczna

Korozja atmosferyczna jest najbardziej dominującą spośród wszystkich form korozji. Znaczenie korozji atmosferycznej ilustruje fakt, że koszty ochrony przed korozją atmosferyczną wynoszą około 50% całkowitych kosztów wszystkich środków antykorozyjnych [2].
Korozja atmosferyczna to proces elektrochemiczny, który zależy od obecności elektrolitu, którym mogą być: deszcz, rosa lub topniejący śnieg. Środowisko atmosferyczne najczęściej dzieli się na cztery kategorie: wiejskie, miejskie, przemysłowe i morskie. Środowiska różnią się w zależności od agresywności z korozyjnego punktu widzenia.
Szybkość korozji jest kontrolowana przez: wilgotność, temperaturę i skład elektrolitu. Dlatego ważne jest, aby inżynierowie zrozumieli związek pomiędzy materiałem a środowiskiem, aby uwzględnić agresywność środowiska przy doborze materiałów [3].

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Fot. 3a.

Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska

Termin „korozja” (łac. corrosio – gryzienie) oznacza niszczenie tworzyw konstrukcyjnych na skutek oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych otaczającego środowiska. Proces korozji rozpoczyna się od powierzchni materiału, postę...

Monitoring-konstrukcji-obiektow-wielkopowierzchniowych

Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych

W artykule przedstawiono zagadnienie monitoringu konstrukcji w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych. Omówiono prawne i ekonomiczne przesłanki stosowania monitoringu w tego typu obiektach. Zwrócono uwagę na znaczenie i ...

Modelowanie numeryczne

Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia

Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjaw...

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Spawanie

Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Kształtowanie plastyczne

Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego

W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypo...

czyszczenie maszyn

Czyszczenie maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji

Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkc...

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.