Czyszczenie maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji

Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkcyjną.

Jedną z najważniejszych czynności podczas całego cyklu produkcyjnego są planowane przestoje wykorzystywane na przeglądy oraz czyszczenie maszyn i urządzeń. Konserwacja urządzeń elektrycznych jest elementem niezbędnym do prawidłowego utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Utrzymanie w odpowiedniej kondycji maszyn i urządzeń przemysłowych, czyli dokładne ich czyszczenie, ma kluczowe znaczenie w optymalizacji wydajności wszelkich procesów produkcyjnych.

Systematyczne czyszczenie ma na celu usprawnienie działania wszelkiego rodzaju urządzeń, jak również wydłużenie żywotności wszystkich podzespołów. Jednak potrzeba ciągłej pracy tych urządzeń często wiedzie do pomijania okresowych czyszczeń, a w efekcie do zmniejszenia niezawodności pracy. Przyspieszone starzenie komponentów prowadzi do awarii spowodowanych gorszym odprowadzaniem ciepła, co w efekcie wiedzie do nieplanowanych przestojów.

Dodatkowo osadzający się brud może doprowadzić do zwarcia, a w jego efekcie do pożaru, co nie tylko może zakończyć się nieplanowanym przestojem, ale na dłuższy czas wyeliminować część zakładu z dalszej produkcji.

Jednym z głównych czynników wpływających na czas przestoju jest wybór odpowiedniej technologii czyszczenia. Obecnie na rynku istnieje wiele firm stosujących różnego rodzaju sposoby i technologie czyszczenia, które mają istotny wpływ na czas przestoju.

Warto zaznaczyć, że niektóre stosowane technologie pozwalają na konserwację i czyszczenie pod napięciem, bez wyłączania rozdzielnic elektrycznych, a co za tym idzie – całych linii produkcyjnych. Pozwala to na skrócenie do absolutnego minimum czasu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji urządzeń lub takiego przestoju uniknąć.

Czyszczenie mieszanką gazów

Jedną z najnowocześniejszych, skutecznych i całkowicie bezinwazyjnych metod czyszczenia przemysłowego, która zdobywa coraz większą popularność, a nawet staje się standardem w niektórych zakładach przemysłowych, jest czyszczenie oparte na zastosowaniu innowacyjnego medium czyszczącego, którego głównym elementem jest specjalnie przygotowywana mieszanka gazów.     

Mieszanka w postaci mgły gazowej podawana jest na czyszczone urządzenia za pomocą specjalistycznych dysz. Jej skład i ciśnienie robocze (nieprzekraczające wartości 0,5-1,5 bara) są regulowane poprzez moduł sterujący w zależności od stopnia zabrudzenia oraz rodzaju i wrażliwości czyszczonych urządzeń.

Mieszanka gazów ma tę przewagę nad innymi metodami, że dociera w miejsca dla nich niedostępne. Po dostaniu się pod zabrudzenie i zetknięciu się z ciśnieniem atmosferycznym mieszanka gazów zwiększa swoją objętość około kilkusetkrotnie, usuwając nawet najbardziej oporne i groźne zanieczyszczenia, nie ingerując w strukturę podzespołów – wyjaśnia Tomasz Koziarek, dyrektor sprzedaży & marketingu, 3N Solutions Sp. z o.o.

Mieszanka gazów jest całkowicie sucha, nie powoduje zawilgocenia, nie wchodzi w reakcje fizyczne ani chemiczne z czyszczonymi elementami, nie ma właściwości ściernych, jest nietoksyczna, bezwonna, niepalna i aseptyczna (to jest warte podkreślenia). Jest całkowicie bezpieczna dla wrażliwych elementów elektronicznych, jak i osób, które mają z nią bezpośrednią styczność. Zanieczyszczenia usuwane z urządzeń i podzespołów w miejscu podania mieszanki są automatycznie zabierane poprzez wyciąg ciśnieniowy. Ta nowatorska technika wdrażana w Polsce przez firmę 3N Solutions znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie przypadków u klientów z różnych branż tak w Polsce, jak i na świecie.

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Fot. 3a.

Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska

Termin „korozja” (łac. corrosio – gryzienie) oznacza niszczenie tworzyw konstrukcyjnych na skutek oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych otaczającego środowiska. Proces korozji rozpoczyna się od powierzchni materiału, postę...

Monitoring-konstrukcji-obiektow-wielkopowierzchniowych

Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych

W artykule przedstawiono zagadnienie monitoringu konstrukcji w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych. Omówiono prawne i ekonomiczne przesłanki stosowania monitoringu w tego typu obiektach. Zwrócono uwagę na znaczenie i ...

Modelowanie numeryczne

Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia

Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjaw...

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Spawanie

Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Kształtowanie plastyczne

Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego

W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypo...

czyszczenie maszyn

Czyszczenie maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji

Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkc...

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.