53% polskich managerów uważa, że automatyzacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia

Czy w Przemyśle 4.0 maszyny zastąpią pracę ludzi? Niekoniecznie. Ponad połowa polskich managerów uważa, że automatyzacja spowoduje wzrost zatrudnienia, zmieniając jednocześnie rolę pracowników produkcyjnych i ich profil kompetencyjny. Jednocześnie technologia staje się coraz skuteczniejszym sposobem na rozwiązanie problemu braku pracowników w branży – obecnie aż 78% firm ma trudności w znalezieniu zarówno pracowników fizycznych, jak i wykwalifikowanej kadry – wynika z raportu „Branża produkcyjna – Globalne trendy HR 2023”, opublikowanego przez Gi Group Holding.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej związanej ze skutkami pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie, w 2021 roku globalny rynek przemysłowy osiągnął wartość 16,4 bln USD, o 21% więcej niż w 2020 r. i  stanowi 17% światowego PKB. W Polsce sprzedaż towarów przemysłowych wzrosła w tym okresie o 16-18% r./r. Z przeprowadzonego w 6 krajach badania Gi Group Holding (Brazylia, Chiny, Niemcy, Włochy, Polska i Wielka Brytania) wynika, że przemysł będzie nadal odgrywał kluczową rolę dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Sama branża ewoluuje, a jej rozwój napędzają obecnie dwa główne trendy: automatyzacja i zrównoważony rozwój.

Automatyzacja kluczem do rozwoju firm

Technologie Przemysłu 4.0 stają się coraz bardziej popularne w sektorze wytwórczym. Wprowadzana w coraz większym zakresie automatyzacja jest postrzegana jako szansa dla firm na zwiększenie produkcji i konkurencyjności, pracownikom daje możliwość rozwoju zawodowego i zwiększenia wynagrodzenia– podkreśla Marcos Segador Arrebola, Dyrektor Zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

Przedsiębiorstwa inwestują w specjalistyczne oprogramowanie lub narzędzia robotyczne w celu usprawnienia procesów i optymalizacji produkcji. W badaniu Gi Group Holding aż 90% firm w Polsce (podobny odsetek odnotowano w Wielkiej Brytanii) zadeklarowało, że wprowadziło już niektóre technologie wspomagające transformację cyfrową, np. przetwarzanie w chmurze czy integrację cyfrową. Polskie firmy wykazują też wysoką skłonność do wdrażania nowych technologii – 32% rodzimych przedsiębiorstw ma zamiar zainwestować w takie rozwiązania w ciągu najbliższych pięciu lat (średnia dla wszystkich badanych krajów – 26%).

Co skłania przedsiębiorców do wprowadzania technologii Przemysłu 4.0? Z badania wynika, że aż 53% managerów na świecie uważa, że wdrożenie nowoczesnych systemów poprawi produktywność, a 42% twierdzi, że wygeneruje wzrost wydajności, 30% natomiast liczy na redukcję kosztów. Przedsiębiorcy wskazują również potencjalne trudności. Ponad połowa z nich uważa, że największą przeszkodę we wdrożeniu nowych rozwiązań stanowią koszty urządzeń, a aż 43% wskazuje na brak odpowiednich umiejętności ich obsługi wśród pracowników.

Czy maszyny zastąpią pracę ludzi?

Jak wynika z raportu, aż 53% polskich managerów jest zdania, że automatyzacja spowoduje wzrost zatrudnienia, a 35%, że doprowadzi do powstania nowych stanowisk. Ponadto ponad połowa respondentów zgadza się także, że pomimo transformacji technologicznej, siła robocza w przemyśle wytwórczym pozostanie kluczowa. Co równie istotne, 33% z nich uważa, że wielu pracowników nie ma odpowiednich umiejętności do wykonywania nowych zadań. Dla rozwoju firm strategiczne staje się zatem zrozumienie, na jakie stanowiska jest największe zapotrzebowanie, a następnie wsparcie pracowników w zdobywaniu niezbędnych umiejętności.

Niedobór pracowników w przemyśle

Niedobór pracowników to zdecydowanie największy problem, z jakim boryka się przemysł. Dane Gi Group Holding wskazują na stały spadek globalnego wskaźnika zatrudnienia w branży produkcyjnej. W Polsce aż 78% firm zgłosiło trudności w znalezieniu zarówno pracowników fizycznych, jak i w rekrutacji bardziej wykwalifikowanej kadry.

Polscy managerowie jako jeden z głównych czynników utrudniających rekrutację w produkcji wskazali niechęć pracowników do pracy w systemie zmianowym (48% głosów). Zdaniem 32% przyczyna niedoborów siły roboczej tkwi w przestarzałym obrazie pracy w sektorze produkcyjnym, jako fizycznie wymagającej, przeznaczonej głównie dla pracowników o niskich kwalifikacjach i niewielkimi perspektywami rozwoju zawodowego. Ponadto, za trzeci wiodący problem uznano brak chęci kandydatów do wiązania swojej ścieżki zawodowej z branżą przemysłową.

Wymagania normatywne w zakresie cyfrowych bliźniaków w kontekście Przemysłu 4.0

W ostatnim czasie koncepcja cyfrowego bliźniaka wzbudziła duże zainteresowanie badawcze, szczególnie w obszarze produkcji. Czy warto ją wprowadzać i jak to dobrze zrobić? Cyfrowy bliźniak jest jednym z elementów cyfrowe...

wolumen-transakcji-w-2022-roku
Partner kategorii:

Rynek magazynowy dąży do stabilizacji

Drugi najlepszy wynik po stronie popytu i rekord pod względem nowej podaży – tak w skrócie przedstawiała się sytuacja na rynku magazynowym w Polsce w 2022 roku. Jak wynika z najnowszego raportu międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield, kolejne miesiące staną j...

inspire-wycinarka-laserowa-o-mocy-30-kw-na-targach-stom
Partner kategorii:

Polska premiera 30 kW wycinarki laserowej na targach STOM-LASER w Kielcach

Eagle Lasers z dumą zapowiada polską premierę wycinarki laserowej iNspire o mocy 30 kW. Światowa premiera, która miała miejsce podczas targów BlechExpo w Stuttgarcie, odbiła się szerokim echem w mediach. Tymczasem jej polska odsłona...

Partner kategorii:

Znaczący wzrost ataków cyberprzestępców z użyciem aplikacji chmurowych w porównaniu do roku ubiegłego

Firma Netskope opracowała raport, z którego wynika, że nastąpił znaczący wzrost ataków cyberprzestępców w ciągu ostatniego półrocza w porównaniu do roku ubiegłego.  Amerykańska firma lider na rynku cyberbezpieczństwa, która niedawno otworzyła data center w Warszawie opracowa...

STAL_1-2_23_Tomasz_Wrobel_STALIWO_STOPOWE_WYSOKOMANGANOWE_RYS_7
Partner kategorii:

Staliwo stopowe wysokomanganowe w zastosowaniach na odlewane elementy infrastruktury kolejowej

W publikacji przedstawiono charakterystykę staliwa stopowego wysokomanganowego, potocznie określanego mianem staliwa Hadfielda. Staliwa z tej grupy w warunkach wzrostu ciśnienia lub obciążenia, np. w wyniku uderzenia, wykazują dużą skłonność do tzw. umocnienia zg...

cyfrowa-transformacja-rozwiazania-dla-inteligentnej-produkcji-fot-2
Partner kategorii:

Kompleksowe rozwiązania dla inteligentnej produkcji

Przemysł jest obecnie pod ogromną presją i koniecznością zmian. Jak przejść od zarządzania kryzysowego do długoterminowej transformacji w zakresie oszczędzania energii, efektywności i zrównoważonego rozwoju i jak przyspieszyć rozbudowę pilnie potrzebnej infrastruktury? Jak prz...

ppg-steelguard-951-zabezpieczenie-ogniochronne-w-pozarach
Partner kategorii:

PPG STEELGUARD® 951

PPG STEELGUARD® 951 to zabezpieczenie ogniochronne w pożarach celulozowych do 3 godzin z nową elastyczną epoksydową powłoką pęczniejącą. Stal konstrukcyjna odgrywa kluczową rolę we współczesnej architekturze. Zapewnienie odpowiednieg...

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.