art. sponsorowany

Analiza systemów pomiarowych (MSA/VDA) w środowisku Q-DAS Solara.MP

Od momentu powstania firmy Q-DAS w 1988 r. podstawowym założeniem pozostaje rozwój oprogramowania umożliwiającego zaawansowany nadzór nad procesem produkcyjnym. Myślą przewodnią jest kontrola parametrów definiujących jakość danego procesu w sposób całościowy – od etapu analizy systemu pomiarowego, poprzez obserwację aktualnego przebiegu procesu z poziomu pojedynczych stanowisk i w skali wszystkich gniazd produkcyjnych, aż po długookresową analizę statystyczną. W tym zakresie pozycja Q-DAS jest niepodważalna w znaczeniu globalnym, wyznaczając przemysłowy standard w obszarze nadzoru nad procesem. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie modułu Solara.MP, który przeprowadza użytkownika przez pełny proces analizy systemu pomiarowego, zapewnia raportowanie a także archiwizuje całość procedury w bazie danych.

Dane pomiarowe mogą być wprowadzane ręcznie, pobierane z bazy danych skojarzonej z modułami akwizycji danych (Procella, O-QIS) lub też importowane z arkusza Excel. Po wprowadzeniu danych następuje natychmiastowa ocena systemu raportująca liczbowo i graficznie zdolność urządzenia kontrolnego, analizę jego liniowości i stabilności lub też wynik testu GR&R (w zależności od wybranej procedury). Poprawna kwalifikacja systemu pomiarowego wymusza stosowanie strategii analizy zgodnej z wewnętrznymi wymogami klienta. Solara.MP oferuje gotową bibliotekę standardów producenckich, w tym m.in. Audi, BMW, Bosch, Ford, VW etc.

Analiza systemu pomiarowego

Poszczególne etapy analizy systemu pomiarowego zostały podzielone na kolejne procedury. Wybór procedury nr 1 to badanie zdolności urządzenia kontrolnego. Program oblicza współczynniki zdolności Cg/Cgk opisujące rozrzut i wycentrowanie badanego urządzenia, podaje wartości parametrów EV, Bias a także przeprowadza ocenę rozdzielczości. Jednocześnie Solara.MP informuje użytkownika o minimalnych tolerancjach, dla których badany przyrząd spełniłby jeszcze wymagania odnośnie rozdzielczości, EV, Cg/Cgk.

Wybór procedury nr 2 lub 3 (zależne od liczby operatorów) przeprowadza użytkownika przez analizę powtarzalności a także odtwarzalności systemu pomiarowego (GR&R). Pełna procedura GR&R automatycznie zwraca wartości powtarzalności EV, odtwarzalności AV, interakcji operator-próbka IA, rozrzutów PV i TV, rozdzielczości systemu, liczby rozróżnialnych klas wartości pomiarowych (współczynnik NDC). Wymienione numery procedur zakładają analizę dla cech mierzalnych. Solara.MP umożliwia także kompletne badania systemów atrybutowych, gdzie wynikiem pojedynczej oceny nie jest wartość liczbowa, ale informacja OK/NOK. Dla tej klasy systemów dostępne są metoda analizy ryzyka (współczynnik kappa), metoda detekcji sygnału i statystyczny test symetrii Bowkera.

Badanie liniowości i stabilności czasowej urządzenia kontrolnego nie jest obligatoryjne z punktu widzenia podręcznika MSA. Zapewnia jednak dodatkową charakterystykę przyrządu, przydatną np. w ustalaniu optymalnego okresu wzorcowania. Solara.MP umożliwia analizę stabilności czasowej jak również liniowości przyrządu metodą regresji liniowej.

Istotne funkcje

Dla dostawców rynku niemieckiego istotną funkcjonalnością oprogramowania może być badanie systemu pomiarowego wg wytycznych VDA opierających analizę na opisaniu budżetu niepewności. Podobnie jak pozostałe moduły środowiska Q-DAS program Solara.MP dostępny jest w kilkudziesięciu wersjach językowych, w tym także w polskiej. Wygląd raportu jest w pełni edytowalny, istnieje możliwość indywidualnego raportowania każdej z procedur lub też ujęcia ich w protokole całościowym.

Firma OBERON 3D implementuje aplikacje Q-DAS kompleksowo, od etapu projektu schematu przepływu danych, poprzez konfigurację, wdrożenie, do pełnej opieki posprzedażowej (usługa maintenance) nad instalacją. W obszarze SPC i MSA podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na naukę interpretacji wyników statystycznej obróbki danych a także analizy systemów pomiarowych, nie ograniczając zagadnienia do czystej obsługi oprogramowania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji technicznych i handlowych.

Zapraszamy do kontaktu.

telefon +48 608 408 089

e-mail: qdas@oberon3d.pl.

www.q-das.pl

Sztuczna inteligencja stwarza problemy. Pojawiają się pozwy.

AI - to najgorętszy temat tego roku. Na fali popularności pojawia się jednak coraz więcej problemów związanych ze sztuczną inteligencją. Dotyczą one m.in. kreowania fake newsów, zagrożenia dezinformacją, łamania praw autorskich i nieuczciwego pozyskiwania danych do trenowani...

klimatyzacja-hal-wybrane-zagadnienia-fot-istock
Partner kategorii:

Klimatyzacja hal – wybrane zagadnienia. Część I

Rosnące wymagania związane z energooszczędnością wpływają na rodzaj instalacji stosowanych w obiektach halowych, w tym na klimatyzację.

STAL_7-8_23_Barbara_Jamula_PROCES_INZYNIERII_REKONSTRUKCYJNEJ_RYS_7_A
Partner kategorii:

Zastosowanie współrzędnościowych systemów pomiarowych w procesie inżynierii rekonstrukcyjnej

Z artykułu dowiesz się: jakiego typu współrzędnościowe systemy pomiarowe są najczęściej stosowane w procesie inżynierii rekonstrukcyjnej,w jakiej postaci otrzymujemy dane pomiarowe odwzorowujące geometrię obiektu,jak przebie...

Partner kategorii:

Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe

Ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie sprzedaży systemów narzędziowych, pomiarowych a także usług z nimi związanych skłoniło nas do podjęcia kroku w stronę poszerzenia naszej działalności o produkcję narzędzi i części maszyn. Impuls ku temu dała nam wieloletnia współpra...

Partner kategorii:

Cyberprzestępcy coraz częściej kradną dane poprzez aplikacje chmurowe

W lipcu 2023 r. 57% wszystkich pobrań złośliwego oprogramowania  pochodziło z popularnych aplikacji w chmurze. Jednocześnie całkowita liczba aplikacji w chmurze, z których pobrano złośliwe oprogramowanie, wzrosła do 167. To wskazuje, że cyberprzestępcy nadal docierają do swo...

Partner kategorii:

Paulina Grabowska-Lisowska: Jako spawalnicy musimy się uczyć na bieżąco

O blaskach i cieniach pracy w spawalnictwie, trudnościach, z jakimi zmagają się pracownicy tej branży, o tym, co należałoby zmienić i o perspektywie na przyszłość opowiada nam Paulina Grabowska-Lisowska, inżynier spawalnik i założycielka strony przepisyspawalnicze.pl.

efektywnosc-energetyczna-poznaj-sprawdzone-metody
Partner kategorii:

Efektywność energetyczna – poznaj sprawdzone metody

Już 5 października w Redzie, koło Gdyni odbędzie się Konferencja Techniczna Axon Media: „Efektywność energetyczna w przemyśle”, podczas której zaproszeni eksperci z branży energetycznej zaprezentują skuteczne techniki optymalizacji energii w zakładach przemysłowych. To spotkan...

Partner kategorii:

Wyznaczanie wymaganej siły roboczej w układach o złożonej strukturze kinematycznej

Dobór siłownika hydraulicznego, np. jednotłoczyskowego dwustronnego działania, zwykle przeprowadza się według następującej procedury: podaj wartość ciśnienia roboczego,wybierz typ siłownika, np. tłokowy dwustronnego działania,określ r...

Partner kategorii:

Powłoki ochronne na warstwach wierzchnich stopów magnezu otrzymywane w procesie natryskiwania cieplnego

Z artykułu dowiesz się: o charakterystyce metody naddźwiękowego natryskiwania płomieniowego,jakie są wyniki bada...

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.