Wentylacja naturalna i mechaniczna hal przemysłowych

Wykorzystując naturalny ruch powietrza, wynikający m.in. ze zmiany gęstości i ruchów konwekcyjnych, zwłaszcza w halach przemysłowych z intensywnymi źródłami ciepła, można stworzyć właściwe warunki wewnętrzne na stanowiskach pracy w budynkach istniejących i nowo budowanych, również przy połączeniu systemów jakimi jest wentylacja mechaniczna i naturalna.

Kształtowanie mikroklimatu w obiektach przemysłowych związane jest bezpośrednio z utrzymaniem odpowiednich warunków ciep­lno-wilgotnościowych w pomieszczeniu. Zależą one od użytkownika, wymagań prawnych bądź technologicznych. Bardzo często jednak dla hal technologicznych wystarczające jest dotrzymanie wymaganej temperatury powietrza w strefie pracy, a wilgotność względna jest parametrem wynikowym. Aby osiągnąć odpowiednie warunki stosuje się system, jakim jest wentylacja.

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

W zależności od tego, jakie są wymagania dotyczące warunków cieplnych lub cieplno-wilgotnościowych powietrza w halach, stosuje się systemy wentylacyjne (utrzymywanie tylko temperatury powietrza na określonym poziomie) lub systemy klimatyzacyjne (utrzymywanie zarówno temperatury, jak i wilgotności względnej powietrza na określonym poziomie). Na rys. 1 przedstawiono diagram podziału systemów wykorzystywanych do kształtowania właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniu.

Wybór właściwego systemu wentylacyjnego czy klimatyzacyjnego zawsze musi być ściśle związany z wymaganiami stawianymi przez procesy technologiczne lub/i ludzi, którzy przebywają w strefie pracy. W zależności od specyfiki architektoniczno-budowlanej i procesów technologicznych w każdym przypadku decyzja o prawidłowym systemie musi być podjęta indywidualnie. Pamiętać przy tym należy o wadach i zaletach każdego z systemów, tak aby niezależnie od zmian warunków atmosferycznych nie pogarszały się warunki w wentylowanej hali.

Zwykle konieczność stworzenia warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów technologicznych w celu uzyskania wysokiej jakości produktów wymusza wyposażenie hali w wentylację mechaniczną, a niekiedy nawet – w pełną klimatyzację. Jeżeli procesy produkcyjne nie wymagają zapewnienia określonych parametrów powietrza, to zwykle środki przeznaczone na wentylację ograniczane są radykalnie. Przedstawione poniżej rozwiązania umożliwiają poprawę warunków pracy w halach z wentylacją naturalną i mechaniczną.

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Fot. 3a.

Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska

Termin „korozja” (łac. corrosio – gryzienie) oznacza niszczenie tworzyw konstrukcyjnych na skutek oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych otaczającego środowiska. Proces korozji rozpoczyna się od powierzchni materiału, postę...

Monitoring-konstrukcji-obiektow-wielkopowierzchniowych

Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych

W artykule przedstawiono zagadnienie monitoringu konstrukcji w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych. Omówiono prawne i ekonomiczne przesłanki stosowania monitoringu w tego typu obiektach. Zwrócono uwagę na znaczenie i ...

Modelowanie numeryczne

Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia

Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjaw...

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Spawanie

Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Kształtowanie plastyczne

Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego

W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypo...

czyszczenie maszyn

Czyszczenie maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji

Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkc...

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.