URE ożywiło rynek białych certyfikatów

Firma Energy Solution Sp. z o.o., zajmująca się działalnością doradczą dla odbiorców energii elektrycznej, jak również paliwa gazowego, przeanalizowała sytuację w obszarze białych certyfikatów. Wynika z niej, że liczba rozpatrzonych wniosków podwoiła się. Suma finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw w 2021 r. uległa niemal potrojeniu w porównaniu r/r. Eksperci Energy Solution wskazują na wyraźne usprawnienie procesu, w tym dopracowanie metod obliczeniowych określających poziom oszczędności energii.

System białych certyfikatów to forma pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje skutkujące poprawą efektywności energetycznej. Zakres działań, które mogą podlegać wsparciu, jest określony w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Wniosek o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej należy złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem inwestycji. Kluczowym załącznikiem do wniosku jest Audyt Efektywności Energetycznej. W nim wykazane jest ówczesne zużycie energii oraz oszczędności wynikłe na skutek wykonanych plac modernizacyjnych. Z chwilą zakończenia inwestycji należy udostępnić URE dokumenty to poświadczające, w tym też kopię protokołu odbioru. Wówczas proces rozpatrywania wniosku dobiega końca. Po pozytywnej weryfikacji pod względem formalnym a także merytorycznym, URE dokonuje przekazania certyfikatów na konto Towarowej Giełdy Energii.

System białych certyfikatów spotyka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, dla których stanowi zachętę do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. To spowodowało, że w pewnym momencie do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji w URE zaczęła wpływać bardzo duża ilość wniosków do rozpatrzenia. Sytuacja taka niewątpliwie oddziaływała na płynność ich rozpatrywania oraz częstotliwość wydawania białych certyfikatów.

Dwukrotny wzrost rozpatrywanych wniosków

Informacja dotycząca wydawanych certyfikatów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej URE. – Analizując publicznie dostępne dane można zauważyć, że w 2018 i 2019 roku ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków mieściła się w przedziale między 500 a 600 rocznie. Natomiast w latach 2020 i 2021 ilości te uległy dwukrotnemu zwiększeniu i wynosiły odpowiednio 1219 i 1180 pozytywnie rozpatrzonych wniosków. – wskazuje Michał Stępień, Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej w Energy Solution.

Zdaniem eksperta, porównanie to pozwala stwierdzić, że czas rozpatrywania wniosków na przestrzeni tych kilku lat uległ znaczącemu skróceniu. Do końca sierpnia 2022 roku rozpatrzono już 1029 wniosków. Po czym również należy sądzić, iż suma ta będzie znacząco wyższa niż w latach ubiegłych. Na ograniczoną płynność rozpatrywania spraw we wcześniejszych latach mogło mieć wpływ niedopracowywanie poszczególnych elementów procesu. W tym określanie właściwej interpretacji prawnej wybranych aspektów. – Wszechstronność tematyczna przedsięwzięć podlegających wsparciu systemem białych certyfikatów wymusza zatwierdzenie przez URE prawidłowości, stosowanych w Audytach Efektywności Energetycznej metod obliczeniowych do określenia poziomu oszczędności energii. Nie wszystkie rodzaje przedsięwzięć mają z góry opracowane metody obliczeniowe dostępne w Rozporządzeniach czy w Polskich Normach. Z tego względu pewne procedury i algorytmy obliczeniowe stosowane przez audytorów musiały być również w pewien sposób weryfikowane przez osoby z ramienia URE, rozpatrujące takie wnioski. – wskazuje Michał Stępień, ekspert Energy Solution.

Czytaj też >> Seminarium „Zautomatyzowane procesy cięcia laserowego”

Wzrosła liczba wolumenu toe

Interesujące może być również porównanie wolumenu ilości wykazanej oszczędności energii wyrażonej w toe za rok 2020 i 2021. Toe to wskaźnik energetyczny równoważny jednej metrycznej tonie ropy naftowej o wartości opałowej i równej 10 000 kcal/kg. Stosowany przy opisie dużych wartości energii.

Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków w tych latach jest podobna (odpowiednio 1 219 i 1 180). Ilość wolumenu toe jest ponad dwa razy większa w 2021 roku. W 2020 roku wolumen ten wynosił około 122 761 toe podczas gdy w 2021 roku ponad 257 141 toe. Dane te jednoznacznie wskazują, że pozytywnie rozpatrywane są wnioski dotyczące przedsięwzięć charakteryzujących się wysokimi oszczędnościami energii. Dotyczą w większości przypadków procesów produkcyjnych w przemyśle lub rolnictwie. Tego typu działania mają indywidualny charakter. Nie ma dla nich gotowych algorytmów do obliczeń oszczędności, jak też dla typowych i popularnych inwestycji typu wymiana oświetlenia, wymiana napędów czy termomodernizacja budynków.

Ilość zaoszczędzonej energii przekłada się też na wysokość wsparcia finansowego z tytułu zrealizowanych przedsięwzięć, dla których pozyskano białe certyfikaty. Kwoty te można oszacować stosując średnią cenę białego certyfikatu (zł/1toe) z danego roku kalendarzowego.

RokIlość wydanych wnioskówWolumen [toe]Wysokość udzielonego wsparcia [zł]
20201 219122 761227 765 866
20211 180257 141609 897 938

Przedstawione dane potwierdzają zatem, że płynność pozytywnego rozpatrywania wniosków przez URE stale wzrasta. Dzieje się tak pomimo bardziej złożonych merytorycznie zagadnień, często wymagających stosowania skomplikowanych technik obliczeniowych.

– Na podstawie dokonanej analizy ogólnie można stwierdzić, że cały proces rozpatrywania wniosków w URE uległ na przestrzeni lat znaczącemu usprawnieniu, o czym mówią wskazane dane liczbowe. To usprawnienie dotyczy zarówno aspektów interpretacji prawnej, jak również aspektów natury merytorycznej i technicznej. To wszystko sprzyja funkcjonowaniu rynku białych certyfikatów i urealnia sens tego mechanizmu wsparcia, jakim jest efekt zachęty dla przedsiębiorców, którzy chcą stale poprawiać efektywność energetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. – dodaje Michał Stępień.

Zrobotyzowana konserwacja w przemyśle chemicznym

Wykonywanie zadań konserwacyjnych i kontrolnych w krytycznych obszarach przy użyciu autonomicznego robota — to zadanie realizuje firma Evonik, działająca w branży chemii specjalistycznej, w ramach projektu innowacyjnego realizowanego z trzema partnerami w jednym z zakładów c...

odpornosc-chemiczna-posadzek-zywicznych-co-oznacza-fot-4
Partner kategorii:

Odporność posadzek żywicznych na chemię – co oznacza w praktyce?

Odporność chemiczną materiału należy rozpatrywać w odniesieniu do ściśle określonych substancji, które mogą pojawić się na jego powierzchni. Warto pamiętać o tym, że chemia to nie tylko silnie działające detergenty, paliwa czy specjalistyczne środki stosowane w przemyśle, ale ...

STAL_11-12_22_Piotr_Kurp_Hubert_Danielewski_PRZEMYSLOWE_TECHNOLOGIE_CIECIA_BLACH_iStock-1223281150
Partner kategorii:

Przegląd przemysłowych technologii cięcia blach

Odkąd metal i jego stopy stały się powszechnie wykorzystywane na skalę przemysłową, jednym z podstawowych półproduktów stały się blachy płaskie.  Obecnie produkty z blach płaskich stanowią znaczną część metalowego rynku obróbki metali. ...

Partner kategorii:

Czym kierować się przy wyborze wycinarki laserowej?

Technologia laserowego cięcia metali niewątpliwie zrewolucjonizowała przemysł. Obecnie na polskim rynku jest wiele firm dostarczających wycinarki laserowe. Czym kierować się przy wyborze takiego urządzenia? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, odwołując się do kilk...

STAL_11-12_22_WSPOLPRACA_DROGA_DO_DYNAMICZNEGO_ROZWOJU_FOT_2
Partner kategorii:

„Działamy na zasadzie partnerstwa”. Współpraca drogą do dynamicznego rozwoju

Kompleksowa integracja produkcji to proces wielowymiarowy, wymagający cierpliwości, czasu, komunikacji, a przede wszystkim profesjonalnego podejścia i zrozumienia potrzeb konkretnego zakładu. O blaskach i cieniach procesu wdrażania oprogramowania w wywiadzie z re...

STAL_11-12_22_Hubert_Danielewski_ZLACZA_ZAKLADKOWE_JEDNO_ORAZ_ROZNOIMIENNE_iStock-595744716
Partner kategorii:

Spawanie laserowe złączy zakładkowych jedno- oraz różnoimiennych − analiza problemu

Technologie spawalnicze w ciągu ostatniego dziesięciolecia rozwijają się bardzo szybko, zwłaszcza za sprawą metod wykorzystujących skoncentrowany strumień energii, takich jak spawanie elektronowe, plazmowe oraz laserowe.

produkcja-polprzewodnikow-fot-1
Partner kategorii:

Europa musi pilnie rozpocząć produkcję półprzewodników

Szacuje się, że popyt na najnowocześniejsze chipy, generowany przez szybki rozwój technologii, takich jak sieci 5G, 6G oraz sztuczna inteligencja, będzie odpowiadał za ponad 40 proc. europejskiej konsumpcji półprzewodników do 2030 roku. Jednocześnie niedawno wprowadzone restry...

awaria-czy-usterka-fot-5
Partner kategorii:

Awaria czy usterka?

Czy awaria i usterka maszyny to to samo? Jakie są między nimi różnice i co na co wpływa? Artykuł wyjaśnia subtelną, ale istotną różnicę między tymi dwoma zjawiskami. Język jakim się posługujemy ma znaczenie. I to nie tylko w literatu...

cynk-a-ochrona-przeciwkorozyjna-stali-przeglad-zastosowan-fot-2
Partner kategorii:

Rola cynku w ochronie przeciwkorozyjnej stali – przegląd zastosowań

Metaliczny cynk, w różnych postaciach, jest nadal masowo i z doskonałymi rezultatami wykorzystywany w wielu technikach ochrony przed korozją konstrukcji i wyrobów stalowych eksploatowanych w różnych warunkach – w atmosferze, wodzie i ziemi. Niniejsze opracowanie ma na celu wsk...

reklama
reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.