Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia

Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjawisk decydujących o dokładności wymiarowo- kształtowej formowanych elementów [1].

Zjawisko zmiany geometrii kształtowanych wyrobów, często o złożonej geometrii, jest również wynikiem niejednorodnego stanu odkształcenia na przekroju giętego elementu, który jest uwarunkowany właściwościami mechanicznymi materiału (m.in.: granicą plastyczności, skłonnością do umocnienia odkształceniowego, strukturą wewnętrzną, anizotropią właściwości mechanicznych), geometrycznymi parametrami procesu gięcia, m.in.: kątem i promieniem gięcia, szerokością i grubością giętego pasma, a ściślej stosunkiem szerokości do grubości pasma oraz czynnikami technologicznymi, m.in. prędkością odkształcenia oraz temperaturą [2, 3].

Ocenę sprężynowania blach prowadzi się w odpowiednich testach gięcia swobodnego, w tym: gięcia w kształcie litery „U”, gięcia za pomocą trzech walców oraz gięcia za pomocą rolki, jednakże najczęściej stosowaną metodą eksperymentalną do analizy sprężynowania blach jest gięcie w kształcie litery „V”. Gięcie jest jednym z procesów przeróbki plastycznej pozwalającym na otrzymanie gotowego wyrobu w wąskim zakresie tolerancji wymiarowych. Znajomość wartości odkształceń sprężystych jest niezbędna na etapie projektowania narzędzi. Idea korekcji narzędzi polega na zastosowaniu kompensacji odkształceń sprężystych przez wybrane parametry procesu, kształt wstępniaka czy korekcję kształtowo-wymiarową narzędzia [4].

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Fot. 3a.

Dobór materiałów konstrukcyjnych oraz ochrony przeciwkorozyjnej w zależności od klasyfikacji agresywności korozyjnej środowiska

Termin „korozja” (łac. corrosio – gryzienie) oznacza niszczenie tworzyw konstrukcyjnych na skutek oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych otaczającego środowiska. Proces korozji rozpoczyna się od powierzchni materiału, postę...

Monitoring-konstrukcji-obiektow-wielkopowierzchniowych

Monitoring konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych

W artykule przedstawiono zagadnienie monitoringu konstrukcji w odniesieniu do obiektów wielkopowierzchniowych. Omówiono prawne i ekonomiczne przesłanki stosowania monitoringu w tego typu obiektach. Zwrócono uwagę na znaczenie i ...

Modelowanie numeryczne

Modelowanie numeryczne przewidywania odkształceń sprężystych blach podczas gięcia

Gięcie jest metodą kształtowania wyrobów polegającą na plastycznym odkształcaniu materiału pod wpływem działania momentu zginającego. Odkształcenia sprężyste materiału będące efektem relaksacji części sprężystej naprężeń wewnętrznych po odciążeniu są jednym z podstawowych zjaw...

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość

Co oznacza Augmented Reality, czym jest, kiedy powstała i dlaczego Siemens, uznany producent rozwiązań CAD/CAM/ CAE & PDM/PLM, w swoich materiałach prasowych uczynił z niej jeden z głównych atutów najnowszej wersji systemu Solid Edge?

Spawanie

Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.

Kształtowanie plastyczne

Niekonwencjonalne metody kształtowania plastycznego

W artykule przedstawiono koncepcje czterech niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej: kucia z oscylacyjnym skręcaniem, kucia z poprzecznym ruchem stempla, walcowania z poprzecznym ruchem walców oraz kucia segmentowego. Metody te umożliwiają wytwarzanie wyrobów o nietypo...

czyszczenie maszyn

Czyszczenie maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji

Sprawna i wydajna produkcja to główny cel firm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkc...

reklama

Relacje

Katalog produktów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.